Устилузька громада
Володимир-Волинський район, Волинська область

Про затвердження ставок земельного податку юридичним та фізичним особамРегуляторні акти

                                                             

 

УСТИЛУЗЬКА МІСЬКА РАДА

                                                      ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ   СКЛИКАННЯ

 

РІШЕННЯ

 

Від 14.07.2017  №  22/34

м. Устилуг

 

 

Про затвердження ставок земельного

податку юридичним та фізичним

особам

 

Керуючись ст.ст.270, 271, 274, 277, 281, 282, 284 розділу ХII  Податкового  кодексу України, п.п 34, 35 ч.1 ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 4 Прикінцевих положень Закону України № 909-VІІІ, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень  у 2017 році» від 20.12.16 р. № 1791-VІІІ, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні», згідно технічних документацій з нормативно грошової оцінки земель сіл Чорників, Лудин, Амбуків, Рогожани, Ізов, Хотячів, Русів, Дарницьке, Пятидні, Хрипаличі, Зоря, Ворчин, Селиськи, Стенжаричі, Полумяне, Заболоття, Турівка, Микитичі, Коритниця, Новини, Кладнів, Тростянка, Залужжя, Пархоменкове та м. Устилуг, з метою повного та своєчасного забезпечення справляння плати за земельні ділянки, розглянувши клопотання Волинського відокремленого підрозділу громадської організації «Зєднання борців «За справедливість», Устилузька міська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Встановити на території Устилузької міської ради земельний податок.

2. Встановити, що платниками земельного податку є:  

2.1 власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

2.2 землекористувачі.

3. Встановити, що об’єктом оподаткування земельного податку є:

3.1 земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

3.2 земельні частки (паї), які перебувають у власності.

4. Встановити, що базою оподаткування є:

4.1 нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації;

         4.2 площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5. Встановити податковий період для плати за землю:

5.1 базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік, який починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року.

6. Затвердити порядок обчислення плати за землю та порядок і строк подання звітності про обчислення і сплату земельного податку:

6.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю.

6.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

6.3 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов'язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

6.4 За нововідведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об'єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

6.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, визначеною ст. 58 Податкового кодексу.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності

Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:

розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

6.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

1) у рівних частинах - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

2) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

3) пропорційно належній частці кожної особи - якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

6.7 Юридична особа зменшує податкові зобов'язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

7. Встановити строки  сплати плати за землю:

7.1 Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

7.2 Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

7.3 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

8. Встановити ставки земельного податку по населених пунктах Устилузької міської ради та за межами населеного пункту:

            8.1 Ставки податку за один гектар сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження) встановлюються у відсотках від їх нормативної грошової оцінки в розмірі 0,3 відсотка.

            Ставка податку за земельні частки (паї) встановлюється у розмірі 0,3 відсотка від нормативної грошової оцінки земельної частки (паю).

8.2 Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки, за винятком земельних ділянок, вказаних в пп. 8.3 – 8.12 цього рішення.

8.3 Ставка податку за земельні ділянки (в межах населених пунктів), зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без отримання прибутку, індивідуальними гаражами, садовими будинками фізичних осіб, а також за земельні ділянки, які зайняті виробничими, культурно-побутовими, господарськими та іншими будівлями і спорудами, встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

8.4 Ставка податку за земельні ділянки комерційного призначення (в межах і за межами населених пунктів) встановлюється у розмірі 1,5 відсотка від  нормативної грошової оцінки.

8.5  Ставка податку за земельні ділянки (в межах населених пунктів), надані для залізниць в межах смуг відведення  встановлюється у розмірі 0,35 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

8.6 Ставка податку за земельні ділянки, надані для залізничного транспорту в межах смуг відведення (за межами населених пунктів) встановлюється у розмірі 0,03 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Волинській області.

8.7 Ставка податку за земельні ділянки, надані військовим формуванням, утвореним відповідно до законів України, підрозділам Збройних Сил України, Державній прикордонній службі України та іншим підприємствам, установам, організаціям та їх відділам, що розміщені на землях оборони та фінансуються за рахунок державного бюджету України,  встановлюється у розмірі 1 відсоток від їх нормативної грошової оцінки (в межах населених пунктів) та у розмірі 0,1 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Волинській області (за межами населених пунктів).

8.8 Ставка податку за земельні ділянки (в межах та за межами населених пунктів), надані для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, встановлюється у розмірі 0,35 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

8.9 Ставка податку за земельні ділянки (за межами населених пунктів), надані підприємствам промисловості, транспорту (крім земель залізничного транспорту в межах смуг відведення), зв'язку, енергетики, а також іншим підприємствам і організаціям, встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Волинській області.

8.10 Ставка податку за один гектар несільськогосподарських угідь, зайнятих господарськими будівлями, спорудами (за межами населених пунктів) встановлюється у розмірі 5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Волинській області.

8.11 Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 1,2 % від їх нормативної грошової оцінки.

8.12 У разі надання в оренду земельних ділянок (в межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами іншим суб'єктам, податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється відповідно до п. 8.2 цього рішення від нормативної грошової оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного коефіцієнта функціонального використання цих площ залежно від виду економічної діяльності орендаря.

8.13 Ставка податку за земельні ділянки несільськогосподарського призначення, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі  5 відсотків від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, а для сільськогосподарських угідь - 0,5 відсотка від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області.

9.  Звільнити від сплати земельного податку:

         9.1 фізичних осіб:

9.1.1 інваліди першої і другої групи;

9.1.2 фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

9.1.3 пенсіонери (за віком);

9.1.4 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

9.1.5 фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9.2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 9.1 цього рішення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

9.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

9.2.2 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

9.2.3 для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

9.2.4 для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

9.2.5 для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

9.2.6 Якщо фізична особа, визначена у підпункті 9.1 цього рішення, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

         Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку заяву.

9.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

9.4 юридичних осіб:

9.4.1 санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

9.4.2 громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

9.4.3 бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

9.4.4 установи, підприємства, організації за земельні ділянки, які перебувають на землях водного фонду.

     9.4.5 дошкільні і загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров´я, соціального захисту, фізичної культури і спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів.

     9.4.6. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

     9.4.7 державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

     9.4.8. комунальні господарства, утворені Устилузькою міською радою.

10. Встановити перелік земельних ділянок, які не підлягають оподаткуванню земельним податком:

10.1 землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням.

10.2 земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

10.3 земельні ділянки кладовищ.

10.4 земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 11.   Оприлюднити дане рішення до 15.07.2017 року.

 12.  Копію рішення міської ради в десятиденний термін з дня оприлюднення надати Володимир - Волинській об'єднаній державній податковій інспекції ГУ ДФС у Волинській області  для забезпечення адміністрування та  контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та сплати  земельного податку.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування, землевпорядкування та екології, підприємницької діяльності та власності.

 

 

Устилузький міський голова                                                                  В.Р. Поліщук

Повзун 93419