Устилузька громада

Волинська область, Володимир-Волинський район

Конкурс на заміщення вакантної посади - провідного спеціаліста відділу

Дата: 09.09.2021 15:25
Кількість переглядів: 229

 

     Відповідно до розпорядження Устилузького міського голови Устилузька міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади –  провідного спеціаліста відділу комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та агропромислового комплексу Устилузької міської ради (на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника)

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади –   провідного спеціаліста відділу комунальної власності, житлово-комунального господарства, благоустрою, екології та агропромислового комплексу Устилузької міської ради.

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

-здійснювати облік, інвентаризацію об’єктів комунальної власності.

-забезпечувати контроль за використанням об’єктів комунальної власності.

- проводити обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше).

- готувати і вносити на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації.

- приймати участь в організації аукціонів з надання в оренду об’єктів комунальної власності.

- проводити роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності.

- готувати та вносити на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності.

- брати участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської  ради.

- вносити на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій міської комунальної власності.

- контролювати виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади міста.

- здійснювати координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності

 виконувати інші функції та повноваження, що випливають з покладених на відділ завдань.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4900 грн.

доплати і надбавки згідно постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів»

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строковий трудовий договір (на час відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника)

Перелік інформації, необхідної для участі в конкурсі, та строк її подання

– заповнена особова картка /форма П-2ДС/ з відповідними додатками;

– автобіографія та резюме;     

– 2 фотокартки розміром 4х6 см;

– копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня (нотаріально  посвідчена);

–  копія документа, який посвідчує особу (нотаріально  посвідчена);

– копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж роботи  (нотаріально  посвідчені)

– особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції;

Документи приймаються до 16-00 08.10.2021 за адресою: 44731, м. Устилуг, вул. Володимирська,40.

Додаткові (необов’язкові) документи

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо).

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Фаріон Оксана Миколаївна, тел. 0930295570, ustylugmr@gmail.соm

 

Кваліфікаційні вимоги

Освіта

 

вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра

Досвід роботи

 

без вимог до стажу роботи.

Володіння державною мовою

 

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Уміння працювати з комп’ютером

 

Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office

Ділові якості

 

аналітичні здібності, діалогове спілкування (письмове і усне),  організаторські здібності, стресостійкість, стратегічне мислення 

Особисті якості

 

порядність, чесність, дисциплінованість, тактовність, готовність допомогти, контроль емоцій, комунікабельність, повага до інших, відповідальність

Професійні знання

ВВимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

 

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи посадової особи

 

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Чинне законодавство в сфері управління комунальним майном, транспорту та агропромислового комплексу

 

 

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

- визнані в установленому порядку недієздатними;

- мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;

- у разі прийняття на службу будуть прямо підпорядковані або підлеглі особам, які є їхніми близькими особами;

- позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;

- в інших випадках, установлених законами.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ

 

1.    Повноваження органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері житлово-комунальних послуг (ст. 4 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

2. Перелік житлово-комунальних послуг (ст. 5 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

3. Суб’єкти  правовідносин  у  сфері надання житлово-комунальних послуг (ст. 6 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

4. Договори про надання житлово-комунальних послуг (ст. 12 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

5. Загальні вимоги до надання житлово-комунальних послуг.  Комерційний облік комунальних послуг (ст. 16, 17 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

6. Послуга з централізованого водопостачання. Послуга з поводження з побутовими відходами (ст. 23, 25 6 ЗУ «Про житлово-комунальні послуги»).

7. Повноваження міських рад та їх виконавчих органів у сфері благоустрою населених пунктів (ст. 10 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

8. Суб'єкти та об’єкти у сфері благоустрою населених пунктів (ст. 12, 13 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»)

9. Елементи (частини) об’єктів благоустрою (ст. 21 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»)

10. Комплексний благоустрій, благоустрій території житлової та громадської забудови (ст. 22, 23 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»).

11. Охорона та утримання зелених насаджень (ст. 28 ЗУ «Про благоустрій населених пунктів»

12. Об’єкти оренди державного та комунального майна та суб’єкти орендних відносин у сфері державного та комунального майна (ст. 3, 4 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»)

13. Етапність передачі майна в оренду (ст. 5 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»)

14. Визначення вартості об’єкта оренди (ст. 8 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»).

15. Порядок проведення аукціону в електронній торговій системі (Прозоро.продажі) (ст. 13 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»).

16. Передача в оренду майна без проведення аукціону (ст. 15 ЗУ «Про оренду державного та комунального майна»).

17. Поняття приватизації державного житлового фонду, об’єкти приватизації, способи приватизації  (ст. 1, 2, 3 ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду»).

18. Безоплатна передача квартир (будинків) незалежно від розміру їх загальної площі (ст. 6 ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду»)

19. Утримання приватизованих квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках (ст. 10 ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду»)

20. Субєкти права власності на відходи. Виявлення та облік безхазяйних відходів. (ст. 9, 12 ЗУ «Про відходи»)

21. Субєкти у сфері поводження з відходами. Права та обовязки громадян України,  іноземців  та  осіб без громадянства у сфері поводження з відходами  (ст. 13, 14, 15 ЗУ «Про відходи»)

22. Вимоги щодо зберігання та видалення відходів. (ст. 33 ЗУ «Про відходи»)

23. Вимоги щодо поводження з небезпечними відходами. Вимоги щодо поводження з побутовими відходами ( ст. 34, 35-1 ЗУ «Про відходи»).

24. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення утилізації відходів і зменшення обсягів їх утворення ( ст. 38 ЗУ «Про відходи»)

25. Основні принципи державної політики енергозбереження (ст. 3 ЗУ «Про енергозбереження»).

26. Фінансування заходів щодо економії та раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів (ст. 12 ЗУ «Про енергозбереження»).

27. Субєкти права власності у багатоквартирному будинку (ст. 4 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»)

28. Спільне майно багатоквартирному будинку (ст. 5 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»)

29. Права та обовязки співвласників багатоквартирному будинку (ст. 6, 7 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»)

30. Форми управління багатоквартирним будинком (ст. 9 ЗУ «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку»)

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь