Устилузька громада

Волинська область, Володимир-Волинський район

Положення про господарсько-земельний відділ

 

ПОЛОЖЕННЯ
про
господарсько-земельний відділ

виконавчого комітету Устилузької  міської  ради

 

1. Загальні положення

1.1. Господарсько-земельний відділ виконавчого комітету Устилузької міської ради (надалі - Відділ) утворюється за рішенням Устилузької  міської ради та є структурним підрозділом виконавчого комітету міської ради.

1.2. Відділ є безпосередньо підпорядкований першому заступнику міського  голови, підконтрольний та підзвітний Устилузькій міській раді, устилузькому міському голові, виконавчому комітету міської ради.

1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законодавства, законодавства у сфері містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, управління нерухомим майном, що перебуває у комунальній власності, на території Устилузької міської ради. А також у сфері, що стосується обліку та розподілу житла, що належить до комунальної власності.

1.4 Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу в межах виділених асигнувань визначає виконавчий комітет Устилузької міської   ради.

1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами, наказами Фонду державного майна України, рішеннями міської  ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського  голови, цим Положенням.

 

2. Завдання та повноваження Відділу

 

2.1. Основними завданнями Відділу є:

- реалізація політики міської ради у сфері земельного законодавства, містобудування, архітектури, благоустрою, управління нерухомим майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, забезпечення реалізації політики міської ради у сфері житлово-комунального господарства (у тому числі у сфері питної води та питного водопостачання, енерго-ефективності та енергозбереження, ціно-, тарифоутворення і розрахунків за житлово-комунальні послуги), транспорту та благоустрою на території Устилузької міської ради в межах визначених цим Положенням;

- забезпечення надходження коштів до міського бюджету за рахунок ефективного обліку, використання, продажу земель та майна, які знаходяться у комунальній власності Устилузької міської  ради;

- участь у розробленні та виконанні міських програм в галузі земельних відносин, комунального майна, обліку та розподілу житла, архітектури, містобудування, благоустрою;

- здійснення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;

- аналіз стану містобудування на території Устилузької міської ради, організація розроблення,  проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів Устилузької міської ради, його складових частин, іншої містобудівної документації;

- забезпечення організації обслуговування населення Устилузьким житлово-комунальним господарством, підготовка пропозицій  щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням;

- забезпечення додержання законодавства у сфері земельних відносин, містобудування, архітектури,  благоустрою, державних стандартів, норм і правил.

 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні функції:

 

2.2.1. у сфері земельних відносин:

- здійснює розрахунок  сум орендної плати для оформлення договорів оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Устилузької  міської ради;

- здійснює підготовку проектів договорів про використання територій та земельних ділянок на підставі відповідних порядків, затверджених  рішенням  міської ради;

- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд міської ради та готує відповідні пропозиції;

- за дорученням міського голови розглядає звернення фізичних та юридичних осіб із земельних питань і готує проекти відповідей згідно з вимогами Закону України "Про звернення громадян";

- бере участь у встановлені та погоджені меж земельних ділянок у натурі при оформлені документів, що посвідчують право власності або користування ними;

- здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних ділянок, які знаходяться в комунальній власності та відбору землевпорядних організацій для розробки землевпорядної документації;

- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки;

- здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України;

- здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу земельних ділянок із розстроченням платежу;

- здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території міської ради;

- готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до чинного законодавства;

- організовує підготовку та прийняття регуляторних актів стосовно ставок земельного податку і орендної плати за землю на відповідний фінансовий рік у встановленому законом порядку;

- здійснює перерахунок орендної плати по діючим договорам оренди та готує необхідні додаткові угоди в разі потреби;

- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від земельного податку, оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної власності;

 - представляє Устилузьку міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному земельному кадастрі та прав на них Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів міської ради;

- проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також концепцій і програм управління земельними ресурсами та комунальним майном;

- здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин та управління майном комунальної власності, передбачені чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів міської  ради.

 

2.2.2. у сфері управління комунальним майном:

- здійснює облік, інвентаризацію об’єктів комунальної власності;

- забезпечує контроль за використанням об’єктів комунальної власності;

- проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше);

- готує і вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо затвердження переліку об’єктів комунальної власності, які підлягають приватизації, способів та умов їх продажу та переліки об’єктів, що не підлягають приватизації;

- приймає участь в організації конкурсів з надання в оренду об’єктів комунальної власності;

- проводить роботу щодо замовлення експертної оцінки майна комунальної власності;

- готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб’єктам права власності;

- бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської  ради;

- вносить на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та в користування майна підприємств, установ, організацій міської комунальної власності;

- контролює виконання умов договорів оренди об’єктів комунальної власності територіальної громади міста;

- здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності;

- готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об’єктами комунальної власності;

- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до міського бюджету від використання комунального майна;

- готує Програму приватизації майна комунальної власності міської ради;

- приймає участь в організації конкурсів з приватизації об’єктів комунальної власності, з відбору суб’єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об’єктів приватизації комунальної власності;

- подає на затвердження міській раді оцінки про вартість майна, що приватизується;

- представляє Устилузьку міську раду та її виконавчий комітет при реєстрації об’єктів комунальної власності в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно;

- здійснює контроль за ефективним використанням майна комунальних підприємств

- здійснює інші повноваження у сфері управління нерухомим майном комунальної власності  відповідно до чинного законодавства України;

- здійснює облік вивільнених житлових приміщень на території Устилузької міської ради;

- здійснює облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов, за місцем проживання;

- готує пропозиції щодо розподілу і наданню збудованого та вивільненого житла;

- здійснює контроль за станом квартирного обліку та фактичного використання житлового фонду підприємствами і організаціями.

 

2.2.3. В сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою:

- бере участь у реалізації політики міської ради у сфері житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту міського бюджету;

- координує роботу, пов'язану з наданням населенню на території Устилузької міської ради житлово-комунальних послуг підприємствами - надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

- бере участь у розробленні системи заходів для забезпечення стабільної роботи  житлово-комунального  господарства  міської ради  в  умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

- бере участь у розробленні і реалізує місцеві програми у сфері питної води та питного водопостачання, енергозбереження, благоустрою, бере участь в реалізації державних та регіональних програм у цій сфері;

- організовує контроль за здійсненням заходів, спрямованих на забезпечення сталої роботи об'єктів житлового господарства в осінньо-зимовий період, а також в умовах виникнення стихійного лиха, аварій, катастроф і ліквідації їх наслідків;

- інформує населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

- здійснює аналіз стану сфер благоустрою населених пунктів;

- здійснює контроль за станом благоустрою території Устилузької міської  ради ;

- здійснює відповідно  до  законодавства  контроль  за організацією та якістю обслуговування населення житлово-комунальним господарством;

- здійснює інші повноваження у сфері житлово-комунального господарства транспорту та благоустрою відповідно до законів.

- посадова особа відділу, уповноважена виконавчим комітетом, складає приписи та протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою  для притягнення винних до відповідальності, здійснює контроль за виконанням заходів та приписів з приведення до належного стану територій та об'єктів благоустрою населених пунктів міської ради;

 

2.2.4. у сфері містобудування та архітектури:

 - бере участь у реалізації політики міської ради у сфері містобудування та  архітектури, подає до міської  ради пропозиції з цих питань;

 -  веде облік забезпеченості містобудівною документацією Устилузької міської  ради, вносить пропозиції міській раді щодо необхідності розроблення та коригування відповідної містобудівної документації;

 - розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів  містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до міської  ради висновки з цих питань;

- координує на території Устилузької міської  ради виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

- організовує в порядку, визначеному чинним законодавством створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань;

  - надає містобудівні умови та обмеження забудови земельних ділянок, інші вихідні дані на проектування об'єктів архітектури для нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою територій у порядку, визначеному законодавством України.

 - погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами; 

- організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

- створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

 - інформує населення через засоби  масової  інформації про розроблення  містобудівних програм розвитку Устилузької міської ради, розміщення найважливіших об'єктів  архітектури, організовує їх громадське обговорення в порядку, встановленому законодавством України;

- забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб'єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів.

 

 

3. Права Відділу

3.1. Відділ має право:

  - одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого комітету, органів статистики, підприємств, установ, організацій безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань;

 - одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та матеріали для підготовки проектів рішень міської  ради;

  - залучати спеціалістів інших структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за  погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції відділу;

- подавати виконавчому комітету пропозиції щодо зупинення топографо-геодезичних та інженерно-геологічних робіт, які виконуються з порушенням державних стандартів, норм і правил;

- відповідно до вимог чинного законодавства направляти повідомлення громадянам, посадовим особам підприємств, організацій, установ незалежно від форми власності, для надання усних або письмових пояснень у зв'язку з порушенням ними вимог  у сфері земельного законодавства, архітектури, містобудування, зовнішнього благоустрою території;

- здійснювати відповідно до чинного законодавства фото, відеозйомки, звукозапис, як допоміжний засіб для запобігання порушень вимог законодавства;

- здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням законодавства в сфері земельних відносин, архітектури, містобудування, зовнішнього благоустрою території. Надавати приписи щодо приведення об'єктів та елементів благоустрою міської ради до належного стану з визначенням строків проведення певних заходів;

- посадова особа відділу, уповноважена виконавчим комітетом, має право складати протоколи про адміністративні правопорушення законодавства у сфері благоустрою.

- виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим Положенням. 

 

4. Керівництво Відділом

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.2. Начальник Відділу:

4.2.1. Здійснює загальне керівництво  діяльністю Відділу.

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу.

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами міської  ради.

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у сфері діяльності Відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення.

4.2.5. Підтримує зв’язки з відповідними відділами та управліннями виконавчих комітетів інших міських (селищних, сільських) рад з питань обміну досвідом.

4.2.6. Бере участь у засіданнях міської ради, виконавчого комітету, нарадах міського голови у разі розгляду питань, що стосуються компетенції Відділу.

4.2.7. Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і контролює їх роботу.

4.2.8. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі.

4.2.9. Виконує інші доручення керівництва виконавчого комітету міської ради, пов’язані з діяльністю Відділу.

 

5. Заключні положення

5.1. Виконком міської ради створює умови для ефективної праці фахівців Відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремим приміщенням, обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою та необхідними матеріалами для виконання покладених на Відділ завдань.

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим Положенням, не допускаються.

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним законодавством України.

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь