Устилузька громада

Волинська область Володимирський район

Звіт про проведення моніторингу та зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району

Дата: 17.02.2022 12:27
Кількість переглядів: 1209

Відповідно ст.11 Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020р. №449 «Про затвердження Порядку проведення  моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг», наказу Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013р.№904 «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг» з метою проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району (далі -територіальний центр) , розпорядженням міського голови від 23.12.2021 року №119-аг « Про створення  комісії з проведення моніторингу  та зовнішньої оцінки якості надання  соціальних послуг », організовано та проведено зовнішню оцінку  якості соціальних послуг , які надалися у 2021 році відділеннями соціальної допомоги вдома та стаціонарного догляду територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району.               

Мета зовнішньої оцінки : визначення відповідності наданих соціальних послуг Державним стандартам та потребам отримувачів, отримання об’єктивної інформації щодо  стану соціального обслуговування та надання соціальних послуг догляд вдома відділенням соціальної допомоги вдома та стаціонарний догляд відділенням стаціонарного догляду, удосконалення організації послуг, що надаються терцентром, вивчення документації надавача соціальних послуг, іншої документації, у тому числі звернень отримувачів соціальних послуг.

         З квітня  по липень2021р в територіальному центрі  проведено внутрішню оцінку якості та моніторинг соціальних послуг: догляд вдома, стаціонарний догляд у відділеннях соціальної допомоги вдома та стаціонарного догляду. Для вивчення якості надання соціальних послуг, які надаються територіальним центром було затверджено план та графік проведення внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, оновлено склад комісії.

          Територіальним центром було здійснено слідуючі заходи:

 -призначено відповідального за організацію і проведення оцінки якості соціальних послуг та розроблення анкет, опитувальників для вивчення рівня задоволення отримувачів соціальних послуг та їх заповнення  і аналізу; 

 -затверджено склад комісії з моніторингу та оцінки якості соціальних послуг  до складу якої включені працівники  територіального центру;

 -директором територіального центру затверджено порядок проведення внутрішньої оцінки якості соціальної послуги догляду вдома, послуги стаціонарного догляду-затверджено плани та графіки оцінки якості соціальних послуг та моніторингу.

Засідання комісії були оформлені протоколами  від 19.04.2021 № 1, від 20.04.2021№ 2, від31.05.2021р.№3 та від 20.07.2021№ 4.                                          Комісія з проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг Устилузької міської ради працювала згідно з затвердженим складом комісії, положенням, графіком проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг та графіком проведення перевірки особових справ громадян, які перебувають на обслуговуванні в територіальному центрі. Засідання комісії були оформлені протоколами  від 23.12.2021 та 28.12.2021.                                   

Для проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг: догляд вдома,  догляд стаціонарний, застосовувались:                                       -показники якості соціальних послуг, наведені у додатках до  Державних стандартів: догляду вдома, стаціонарний догляд;                                               -рекомендації щодо шкали оцінки якості соціальних послуг, наведені у додатку 2 Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 27.12.2013 № 904.                                                                              З числа осіб, які знаходяться на обслуговуванні  у відділенні соціальної допомоги вдома та у відділенні стаціонарного догляду, робочою комісією  проведено вибіркову перевірку особових справ громадян.                                                                          За 2021р. територіальним центром обслужено     111чол., в тому числі: відділення соціальної допомоги вдома -     101осіб, відділення стаціонарного догляду -     10 осіб.  Отримувачів соціальної послуги догляд вдома відділення соціальної допомоги вдома обслуговує 11 соціальних робітників. 

 В  період 2020-2021 р.р.  мультидисциплінарною командою територіального центру було надано 206  соціальних послуг  62  особам.              Послугу догляд стаціонарний отримали в 2020 році - 14, а в 2021 р. - 10  жителів Устилузької територіальної громади. З метою вивчення зворотної думки отримувачів соціальних послуг у територіальному центрі проводиться систематичний моніторинг, що включає проведення опитування отримувачів соціальних послуг, аналіз відгуків та надання соціальних послуг.  Відгуки отримувачів соціальної послуги фіксуються в актах перевірок, книзі «Відгуків, скарг та пропозицій», опитувальниках.                                                                         Справи підопічних ведуться з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів» та державних стандартів: догляду вдома, затвердженого  наказом Міністерства соціальної політики України № 760 від 13.11.2013 року (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України № 335 від 16.06.2021), стаціонарного догляду, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України № 198  від 29.02.2016. (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства соціальної політики України № 1944 від 26.12.2018р.)                                                            

Під час проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг застосовувались показники якості такі як:

-адресність та індивідуальний підхід, результативність, своєчасність, доступність та відкритість, зручність, повага до гідності отримувачів соціальних послуг, професійність. Результати організації та проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг у територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району:

1.Оцінка кількісних показників соціальних послуг: догляд вдома, стаціонарний догляд.                                                                                               -кількість звернень за 2020-2021роки становить 275 осіб, які зареєстровані в журналі обліку особистого прийому громадян з різних питань та 18 звернень з приводу роз’яснень щодо поселення у відділення стаціонарного догляду;         - усі звернення отримувачів соціальних послуг розглянуті своєчасно  з  роз’ясненням заявнику про результати розгляду  – 100,0 %;               -частка задоволених звернень про отримання соціальних послуг складає 100,0%.;                                                                                                                          - частка працівників, які підвищили рівень кваліфікації, враховуючи навчання директора, завідувачів, фахівців із соціальної роботи та соціальних робітників, на семінарах-практикумах, станом на 01.12.2021 року,   становить 32,7%  (16 працівники територіального центру). Систематично проводяться оперативні наради на яких проходить ознайомлення з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг. На нарадах у директора територіального центру  заслуховується питання щодо дотримання прав підопічних відділення стаціонарного догляду та якості надання  їм соціальної послуги стаціонарного догляду.                                                                                                                      -частка здійснення моніторингу якості надання соціальних послуг: догляд  вдома та стаціонарний догляд - 100,0%.                                                        - відповідність встановлених показників якості, отриманим у ході контролю - 100,0% дотримання відповідності кількісних показників, встановлених у Державних стандартах: догляд вдома, стаціонарний догляд.                 2.Оцінка якісних показників соціальних послуг догляд вдома, догляд стаціонарний, що передбачені Державними стандартами, визначено враховуючи дані внутрішньої оцінки якості:                                                Адресність та індивідуальний підхід : згідно звернень громадян визначено індивідуальні потреби у соціальних послугах ( згідно індивідуальних планів - 100,0 %). Всі особові справи підопічних містять індивідуальні плани надання соціальних послуг: догляд вдома, стаціонарний догляд, що відповідає визначеним індивідуальним потребам отримувачів соціальних послуг; своєчасно проводиться повторне визначення індивідуальних потреб. Показники, як адресність та індивідуальний підхід, повністю задовольняють потреби отримувачів – 100,0%;                                                                                              Результативність: за результатами співбесіди 100% опитаних підопічних задоволені соціальною послугою догляд вдома, що відображається покращенням емоційного, психологічного, фізичного стану отримувачів соціальної послуги, позитивними змінами у стані  отримувача  соціальної послуги у процесі її надання порівняно з періодом, коли соціальна послуга догляду вдома не надавалась. Скарг із сторони підопічних не було. Відповідальних працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Володимир-Волинського району заохочено премією.                             Своєчасність:                                                          

  - прийняття рішення щодо надання чи відмову в соціальних послугах приймаєься відділом соціального захисту та охорони здоров’я Устилузької ТГ (100%); визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг, підготовка індивідуальних планів надання соціальних послуг: догляд вдома, стаціонарний догляд виконується з дотриманням термінів згідно Державних стандартів;  -підписаний у двосторонньому порядку договір на надання соціальних послуг: догляд вдома, стаціонарний догляд (100%) –  укладені договори і підписані двохсторонньо;                                                                       - строки та терміни надання соціальних послуг відповідають зазначеним у договорі (100,0%) –  строки надання соціальних послуг: догляд вдома та стаціонарний догляд в договорах визначено. При наданні соціальної послуги догляд вдома, виявлено випадки недотримання  графіків відвідування підопічних соціальними робітниками.                                                                   Доступність та відкритість: В приміщенні територіального центру оформлені стенди з інформацією про порядок надання, умови та зміст соціальної послуги догляд вдома, містяться порядок подання і розгляду скарг, графік прийому громадян, пам’ятка про Державний стандарт догляду вдома, картка догляду вдома.    Інформація про роботу територіального центру та надання соціальних послуг особам/сім’ям, які потрапили в складні життєві обставини періодично висвітлюється на сайті Устилузької міської ради, та на сторінці терцентру у Facebook. Вебсайт територіального центру не створений.                   Показник доступність та відкритість  100%                                     Зручність: При вході до територіального центру є розмітка для незрячих, що є необхідним для осіб з обмеженими фізичними можливостями, будівля оснащена пандусом, розташування територіального центру є задовільним.  Адміністрація територіального центру та відділ соціальної допомоги розміщені в одному приміщенні з стаціонарним відділенням. Кабінет відділення соціальної допомоги знаходиться на другому поверсі двоповерхової будівлі, що не зовсім зручно для відвідування підопічним. Надання соціальної послуги догляд вдома здійснюється згідно графіків відвідувань, які узгоджуються з отримувачами послуг та коригуються в залежності від ритму життя підопічних та індивідуальних планів. Для зменшення витрат часу на дорогу соціальним робітникам закуплено велосипеди, а для запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 на організацію систематичного відвідування одиноких громадян похилого віку, осіб з інвалідністю з метою забезпечення їх усім необхідним та мінімізації їх переміщення в публічних місцях для убезпечення інфікування громадян похилого віку та осіб з інвалідністю придбано для працівників відділення соціальної допомоги вдома маски, марлеві пов'язки, дезинфікуючі засоби та рукавиці.                                                       

Віддаленість проживання підопічних спонукає до значних витрат часу на дорогу від одного підопічного до іншого, особливо у зимовий період.             Соціальна послуга  стаціонарний догляд надається для осіб, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності у відділенні стаціонарного догляду для постійного проживання с.Льотниче, яке розраховане на 30 ліжко-місць та розміщене в двоповерховому приміщенні. У приміщенні є 9 кімнат для проживання та кімната для прийому їжі, медичний кабінет, 2 душові та 1 ванна кімнати, 3 туалети для підопічних та 1 для персоналу відділення, кухня, пральня, кімната адміністративного персоналу, котельня на тверде паливо та котельня на газове опалення.  Для послуг підопічних є два телевізори для загального користування та 1 телевізор в окремій кімнаті. Приміщення відремонтовано: вікна металопластикові, обладнана каналізаційна, водопровідна та опалювальна системи. З метою покращення умов проживання підопічних у відділенні проведено поточний  та косметичний ремонти  усіх житлових кімнат, в коридорі кухонного блоку покладено плитку, проведено ремонт теплотраси від котельні на тверде паливо.

У відділенні стаціонарного догляду забезпечено цілодобовий режим роботи обслуговуючого персоналу.  У відділенні проживає 5 осіб з числа жителів Устилузької міської ради.

Відповідно до вимог Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності здійснюються наступні заходи: спостереження за їх станом здоров’я, допомога у самообслуговуванні, допомога в організації  надання реабілітаційних та медичних послуг, допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування  ними, навчання навичкам самообслуговування, організація дозвілля.                                                            При поселенні до відділення проводиться поглиблений медичний огляд, в подальшому медичний огляд щорічно проводиться вузькопрофільними спеціалістами. Усі підопічні отримують  підтримуюче лікування  безпосередньо у відділенні, про що свідчать записи в історії хвороби, а контроль за станом їх здоров’я та призначення необхідного лікування здійснюють сімейні лікарі, з якими усі підопічні мають заключені договори. При необхідності, за медичними показаннями проводиться госпіталізація у центральну районну лікарню.                  В кожного з підопічних, в особовій справі, є перелік заходів денної зайнятості, а для осіб з інвалідністю проводяться реабілітаційні заходи згідно індивідуальної програми реабілітації та графіка. Особи з інвалідністю забезпечені  засобами реабілітації, а саме: 4 інвалідних візки для пересування   у приміщенні,  3 інвалідних візки для пересування  надворі, 2 пари костилів,  3 пари ходунків, 7 туалетних стільців, 1 стілець для купання в  душі та 1  сидіння для купання в ванній. З метою забезпечення безперешкодного пересування осіб з обмеженими можливостями у відділенні є пандус.                                             Підопічні відділення забезпечені 4-х разовим харчуванням комунально-побутовими послугами, медичним   обслуговуванням, а також м’яким та твердим інвентарем. У відділенні стаціонарного догляду наявний розпорядок дня, щоденне та потижневе меню. Показник зручності – 94,6%.                                                                                                               Повага до гідності отримувача соціальної послуги: 100,0% під час проведення внутрішнього та зовнішнього моніторингу та згідно проведених опитувань, в т.ч. і по телефону, отримувачі соціальної послуги догляду вдома  задоволені роботою соціальних робітників.                                      Працівники територіального центру ввічливо ставляться до громадян під час здійснення своїх посадових обов’язків,  зберігають в  таємниці конфіденційну інформацію, отриману у процесі виконання службових обов’язків. Випадків порушення договору не виявлено.                                           Професійність: 100,0% Штатний розпис сформовано відповідно до   законодавства з урахуванням спеціалізації. На всіх працівників розроблені та затверджені посадові інструкції, наявні медичні книжки про проходження медогляду. В особових справах містяться документи про освіту  та підвищення кваліфікації. Колектив територіального центру постійно проводить  активну роботу по залученню  благодійників з метою забезпечення потреб підопічних та надання їм гуманітарної допомоги.                                                        Професіоналізм, досвід роботи, ефективність та підтримка вразливих верств населення, розширення співпраці є запорукою успіху роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району.                                                   Проаналізувавши результати співбесід комісія з проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг Устилузької міської ради прийшла до висновку, що переважна кількість опитаних позитивно оцінює роботу надавача соціальних послуг (територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району щодо задоволення індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг, дотримання вимог й показників забезпечення якості, встановлених у Державних стандартах. Зовнішня оцінка якості надання соціальної послуги догляду вдома  визначалася із  застосуванням шкали оцінки  якісних та кількісних показників якості надання соціальних послуг (узагальнювались статуси, які переважали).

Показники якісні

Від 80% до 100%  (добре)

Від 51% до 79%

(задовільно)

Від 0% до 50%

(незадовільно)

 Адресність та

індивідуальний підхід

 «добре»

-

-

Результативність

«добре»

-

-

Своєчасність

«добре»

-

-

Доступність

«добре»

-

-

Повага до гідності

отримувача соціальної

послуги

«добре»

-

-

Професійність

«добре»

-

-

 

Показники кількісні

Від 0% до 20%

Від 21% до 50%

Від 51% до 100%

Кількість скарг та

результат їх розгляду

«добре»

-

-

Кількість задоволених

звернень про отримання

соціальної послуги

догляду вдома

-

-

«добре»

Кількість соціальних

працівників, які

пройшли атестацію

-

-

-

 

 

 

Оцінка якості соціальних послуг в цілому

Узагальнений статус

Рекомендації по роботі із суб’єктом, що надає соціальну послугу

«добре»

Продовжувати роботу із суб’єктом

«задовільно»

-

«незадовільно»

-

В даних кількісних та якісних показників надання соціальних послуг: догляд вдома, стаціонарний догляд переважає статус «добре» з постійною тенденцією, тому присвоєно узагальнений статус «добре». Узагальнений статус якісних показників соціальних послуг: догляд вдома та стаціонарний догляд - «добре».         Підготовлено звіт за результатами проведеної зовнішньої оцінки якості соціальних послуг. Результати проведеного моніторингу та надання оцінки якості  доведені до відома працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району та представників отримувачів соціальних послуг шляхом висвітлення інформації на вебсайті громади.      

В цілому роботу територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району можна оцінити, як «добре». За результатами проведення зовнішньої оцінки якості надання соціальних послуг відділеннями соціальної допомоги вдома та стаціонарного догляду для постійного проживання с.Льотниче , керівництву територіального центру рекомендовано розробити відповідні заходи з метою підвищення якості надання соціальних послуг:

-продовжувати дотримуватися вимог, показників забезпечення якості, строків, принципів, встановлених у Державних стандартах: догляд вдома, стаціонарний догляд;

-вживати заходів щодо постійного підвищення кваліфікації працівників , які надають послуги соціальної допомоги вдома;                                                               - продовжувати забезпечення контролю за роботою соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома, дотримання графіку відвідування та  якістю послуг, що ними надаються;                                                                         -продовжувати роботу щодо виявлення осіб/сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують надання соціальних послуг  з метою надання їм необхідної допомоги;

-запроваджувати нові соціальні послуги , які передбачені чинними Державними стандартами;

-підтримувати в актуальному стані інформаційні стенди;

 -продовжувати роботу по залученню спонсорів, громадських організацій,   благодійних фондів, приватних підприємств, релігійні конфесії, волонтері для покращення організації надання соціальних послуг  у напрямку одержання та надання гуманітарної  допомоги для підопічних відділень;                                          -продовжувати інформаційно-роз’яснювальну роботу серед мешканців громади з питань соціального характеру (соціальних послуг, субсидій, пільг, допомог);      -продовжувати своєчасно та результативно реагувати на звернення громадян щодо соціального обслуговування;                                                                                  -сприяти зміцненню матеріально-технічної бази територіального центру, в межах фінансових можливостей, та із залученням благодійних та громадських організацій.

 

Голова комісії               _______________________    Аліна КУНИЦЬКА

 

 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь