Устилузька громада

Волинська область Володимирський район

Відділ соціальної та ветеранської політики, охорони здоров'я

Відділ соціального захисту та охорони здоров’я  Устилузької міської ради є виконавчим органом Устилузької міської ради (без статусу юридичної особи).

Відділ підконтрольнй і підзвітний міській раді, підпорядкований її виконавчому комітету та міському голові. У роботі  керується Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, іншими Законами України з питань організації діяльності органів місцевого самоврядування та з питань соціального захисту ветеранів та членів сімей ветеранів, постановами Верховної Ради України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінветеранів, інших центральних органів виконавчої влади, наказами Міністерства соціальної політики, розпорядженнями, методичними нормативними та іншими керівними матеріалами державних органів, рішеннями міської ради, рішеннями виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського голови, Положенням про відділ.

                                 Основними завданнями Відділу є:

Забезпечення реалізації на території громади державної політики у сфері охорони здоров’я, соціального захисту населення, організації надання соціальних послуг особам, окремим соціальним групам ( в т.ч. внутрішньо переміщених осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, оздоровленню та відпочинку дітей, а також з питань запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, реалізації державної ветеранської політики. Підтримка вразливих категорій населення. Розроблення за результатами аналізу потреб ветеранів та членів сімей ветеранів відповідних місцевих програм з питань ветеранської політики, визначення завдань та заходів зокрема щодо соціального захисту ветеранів війни та членів сімей ветеранів війни. Вирішення відповідно до законодавства питань подання допомоги ветеранам війни, постраждалим учасникам Революції Гідності, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (далі-ветерани), членам сімей таких осіб і членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України (далі- члени сімей ветеранів, а також щодо забезпечення прав і свобод зазначених осіб під час переходу від військової служби до цивільного життя військовослужбовців з числа ветеранів війни, які звільняються або звільнені із військової служби. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сімей, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми з числа малозабезпечених та багатодітних, осіб з інвалідністю, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів. Організація здійснення соціальної роботи в громаді. Здійснення аналізу потреб ветеранів та членів сімей ветеранів, що проживають /зареєстровані на території Устилузької міської територіальної громади у реалізації їх прав, отримання ними послуг, пільг та соціальних гарантій, визначених законом, у тому числі із залученням до цієї роботи помічників ветеранів. Розміщення інформації, про права, перелік послуг, пільг та соціальних гарантій для ветеранів та членів сімей ветеранів, перелік документів, необхідних для їх отримання, порядок та спосіб подання необхідних документів, інформації про умови чи підстави їх отримання, розмір пільг, можливі способи отримання відповіді (результату), акти законодавства, що регулюють питання  реалізації прав, отримання послуг, пільг і соціальних гарантій ветеранами та членами сімей ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, та вразливих категорій населення .

 

 

14 Травня, 2024 р., 14:58
І. Загальне 1.1. Для цілей цієї пам’ятки терміни вживаються у такому значенні: місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики – районний (міський, районний у місті (у разі його утворення)) орган соціального захисту населення або районний (міський, районний у місті (у разі його утворення)) самостійний структурний підрозділ з питань ветеранської політики (юридична особа), який, згідно з положенням про нього, реалізує функції ветеранської політики Порядок № 685 – Порядок надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, під час безпосередньої участі у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 08.09.2015 № 685; Порядок № 740 – Порядок надання статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України”, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2015 № 740; заява про надання статусу – письмова заява встановленої форми згідно з додатками до Порядку № 685 та Порядку № 740 відповідно. ІІ. Подання заяви про надання статусу та документів для прийняття відповідного рішення 2.1. Заява про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або статусу члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України подається (пункти 5 порядків № 685 та № 740): ✓ безпосередньо місцевому структурного підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб) заявника; ✓ ЦНАП. 2.2. До заяви про надання статусу додаються документи, які є підставою для надання статусу (пункти 4 порядків № 685 та № 740): ➢ з яких працівник місцевого структурного підрозділу з питань ветеранської політики або адміністратор ЦНАП може робити копії та повертає заявнику оригінали; ➢ або їх копії, засвідчені підписом заявника. 2.3. У заяві про надання статусу обов’язково зазначається спосіб отримання відповідного посвідчення: ❖ у місцевому структурному підрозділі з питань ветеранської політики за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за адресою фактичного місця проживання; ❖ ЦНАП (за місцем подачі заяви про надання статусу). 2.4. Якщо заявник виявив бажання отримати “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” в ЦНАП, то посвідчення учасника бойових дій здається адміністратору ЦНАП (пункт 121 ПКМУ від 12.05.1994 № 302): при подачі заяви (за бажанням заявника) і долучається до пакету документів (рекомендується додатково зазначити про це у заяві, поряд з інформацією про наявність статусу учасника бойових дій); під час вручення “Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни” для його передачі на зберігання місцевому структурному підрозділу з питань ветеранської політики за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за адресою фактичного місця проживання, який надав статус особи з інвалідністю внаслідок війни та оформив посвідчення. 2.5. Заяву про надання статусу без документів, визначених підпунктом 1 пункту 4 Порядку № 685* та підпунктом 4 пункту 4 Порядку № 740*, мають право подати: • особи з числа військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних, добровольців Сил територіальної оборони) ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, розвідувальних органів України, Держприкордонслужби, Держспецтрансу, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців МВС, Управління державної охорони, Держспецзв՚язку, ДСНС, Державної пенітенціарної служби, осіб рядового і начальницького складу ДБР, осіб начальницького складу НАБУ, осіб, які входили до складу ДФТГ, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також особи з числа працівників підприємств, установ, організацій (зазначені у пункті 11 частини другої статті 7 Закону); • члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України з їх числа (зазначені у пункті 5 частини першої статті 101 Закону). Такі особи у заяві про надання статусу зазначають наступні відомості, необхідні для витребовування документів, що є підставою для встановлення статусу: ✓ інформацію про військову частину (орган, підрозділ), підприємство, установу чи організацію де вони служили (працювали) – замість реквізитів (дата, номер, вид та ким видано) документа про безпосередню участь в АТО, ООС або у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України; ✓ інформацію про територіальну громаду, яка створила ДФТГ або військову частину Сил територіальної оборони Збройних Сил, під безпосереднім керівництвом і контролем якого провадиться діяльність ДФТГ, – замість реквізитів контракту добровольця територіальної оборони; ✓ для осіб з інвалідністю додатково інформація про групу інвалідності та орган, який видав довідку медико-соціальної експертної комісії (у такому випадку не заповнюються поля заяви у яких зазначається серія, номер довідки МСЕК, дата її видачі, дата встановлення інвалідності, причина інвалідності та дата чергового переогляду); інформація про прізвище, ім’я, по батькові загиблого (померлого) та військово-лікарську (лікарсько-експертну, медичну) комісію або бюро судово- медичної експертизи, які встановлювали причинний зв’язок загибелі (смерті). (для членів сімей загиблого (померлого)). 2.6. Місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) або за адресою фактичного місця проживання (для внутрішньо переміщених осіб) в місячний строк з дня надходження заяви повідомляє заявника про рішення (пункти 13 порядків № 685 та № 740).   
01 Травня, 2024 р., 12:24
Термін „ґендер” – означає різні соціальні ролі, обов’язки та ідентичності жінок і чоловіків та співвідношення сил між жінками й чоловіками у певному суспільстві. Ґендерні ролі та ґендерні відносини у різних країнах і культурах відрізняються й можуть бути різними навіть у різних груп одного суспільства.
11 Квітня, 2024 р., 12:46
Міністерство у справах ветеранів України відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих, спортивних заходів та спортивних змагань України на 2024 рік здійснює організацію та підготовку національної збірної команди України до участі у міжнародних змаганнях “Ігри Нескорених”, які відбудуться 08-16 лютого 2025 року у м. Ванкувер та м. Вістлер, Канада.
10 Квітня, 2024 р., 10:44
Оголошуємо прийом заявок на участь у програмі з навчання та працевлаштування «Разом» – унікальному проєкті для ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує Національна енергетична компанія «Укренерго» спільно з Українським ветеранським фондом за підтримки Lobby X, Veteran Hub та The Israel Trauma Coalition (ITC). Ця програма дасть можливість опанувати нову професію та стати професійними електромонтерами / електромонтерками з обслуговування підстанцій. Така ініціатива запроваджена для швидкої адаптації ветеранів до нових цивільних професій та підтримки їхніх близьких. Програма створена для людей, які не мають навичок та знань для побудови кар’єри в енергетичному секторі, проте бачать свої перспективи саме у цій галузі. «Укренерго» запрошує до співпраці насамперед мешканців невеликих міст та сіл – населених пунктів, де немає широкого вибору спеціальностей. Після завершення курсу його учасники отримають всі необхідні знання та вміння, щоб реалізувати себе на новій цікавій роботі. Наголошуємо, що до навчання, крім ветеранів та ветеранок, запрошуються і члени родин військовослужбовців. Окремо звертаємо увагу, що для участі в програмі не потрібно мати профільну освіту, знання з питань енергетики, досвіду роботи. Головне – бажання навчатися та працювати. Учасникам програми пропонують: • офіційне працевлаштування та оплату праці з першого дня навчання; • освітню програму, затверджену Міністерством освіти; • безкоштовний курс навчання тривалістю в 20 тижнів, який передбачає проживання, харчування та проїзд до навчального центру в передмісті м. Вінниці. Упродовж 3 тижнів учасники здобуватимуть теоретичні знання у навчальному центрі, після чого на тих чекає оплачуване стажування на робочому місці до вересня. Опановуючи нову професію за фахом «електромонтер / електромонтерка з обслуговування підстанцій», ви навчитеся: • обслуговуванню обладнання електропідстанції; • забезпеченню оптимального режиму роботи за основними параметрами (напруга, навантаження, температура тощо); • контролю за станом та режимом роботи обладнання електропідстанції; • діагностиці й усуненню несправностей в роботі обладнання мережі; • впорядкуванню документації і веденню добової відомості згідно зі стандартами компанії.
01 Квітня, 2024 р., 09:49
Урядом 22 березня 2024 року прийнято постанову Кабінету Міністрів України № 331 „Деякі питання провадження діяльності з усиновлення та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, соціального захисту дітей, залишених без батьківського піклування”(далі – Постанова № 331), якою, зокрема, уточнено коло осіб, які матимуть право на продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.
15 Березня, 2024 р., 11:50
У порядку, передбаченому постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2022 року № 1338 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 04 грудня 2023 року № 1270 (далі - Порядок та умови) у 2024 році надаватимуться послуги психологічної допомоги особам - які звільняються або звільнені з військової служби, з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, членам сімей таких осіб, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни і членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України відповідно до Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”.
13 Березня, 2024 р., 12:36
Міжнародне агенство професійних кваліфікацій запрошує до співпраці у рамках проєкту з навчання за короткотривалою програмою «Соціально-психологічний супровід ветеранів війни та демобілізованих громадян»! З метою розбудови в Україні системи соціального супроводу ветеранів та їх сімей в умовах воєнного і післявоєнного часу, сприяння кар’єрному зросту й можливості працевлаштування ветеранів та членів їх сімей у сфері соціальної роботи Міжнародне агентство професійних кваліфікацій розпочало програму короткотривалого кваліфікаційного курсу за напрямом соціально- психологічного супроводу ветеранів війни та їх сімей. Програма навчання здійснюється в рамках Проєкту «Розвиток трудового потенціалу для України», що реалізується Міжнародним агентством професійних кваліфікацій спільно з ГО «Міжнародна фундація розвитку» за сприяння Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) “Економічна підтримка України”. Участь у програмі навчання для слухачів є безоплатною! До навчання запрошуються ветерани війни, члени їх сімей, що мають намір сприяти всебічній допомозі ветеранам війни та демобілізованим особам, підвищенню своєї кваліфікації та можливому працевлаштуванню у сфері соціальної роботи. Курс передбачає надання компетентностей з таких питань, як: нормативно-правові основи роботи помічника-консультанта ветеранів війни; представництво інтересів ветерана та його сім’ї; консультування з питань отримання медичної допомоги й реабілітування, соціальної адаптації, професійного відновлення та працевлаштування; базові принципи надання першої психологічної допомоги; удосконалення можливостей територіальної громади в задоволенні потреб ветеранів тощо. Навчальний план курсів складає 24 години, розрахований на 2 тижні за графіком з урахуванням часових можливостей працюючих осіб. Слухачі, які пройшли навчання та процедуру оцінювання набутих компетентностей, отримують сертифікат про успішне проходження курсів. Навчання першої групи слухачів передбачається з 18 березня 2024 року. Для участі у програмі претендентам на навчання необхідно заповнити анкету, що додається, та надіслати її на електрону адресу office.pqa@ukr.net. Додатково приєднати до листа сканкопію посвідчення учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або посвідчення учасника бойових дій – члена родини претендента на навчання.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь