Устилузька громада

Волинська область, Володимир-Волинський район

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017-2019

    Додаток до рішення  Устилузької міської ради   

                                                                  від 02.03.2017  № 19/4

 

 

 

ПАСПОРТ

Програми соціально-економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017-2019 рр.

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Устилузька міська рада

2.

Розробник програми

Фінансово-економічний та інвестиційний відділ Устилузької міської ради

3.

Співрозробники програми

 Відділи Устилузької міської ради, керівники комунальних підприємств об’єднаної територіальної громади, жителі міста

4.

Відповідальні виконавці

Програми

 Відділи Устилузької  міської ради, комунальні підприємства об’єднаної територіальної громади.

5.

Учасники програми

Суб’єкти господарювання Устилузької міської ради

6.

Термін реалізації програми

2017-2019 роки

7.

Фінансові ресурси для виконання галузевих програм

Міський бюджет

Обласний бюджет

Державний бюджет

Кошти інших джерел

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання програм

Бюджети всіх рівнів

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

 

В межах кошторисних призначень

 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАМИ

 

Програма соціально-економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017-2019 роки  (далі – Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про місцеве самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 26.04.03 №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання державного бюджету».

На основі аналізу показників економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади Устилузької міської ради за 2016 рік, невирішених проблем у попередні роки, визначено основні пріоритети економічного, соціального і культурного розвитку та запропоновано ряд заходів щодо їх реалізації у 2017-2019 роках.

Програма визначає основні завдання економічного, соціального  та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки, сформовано комплекс заходів, спрямованих на досягнення поставлених цілей відповідно до визначених пріоритетів.

Інструментами виконання Програми є цільові програми, затверджені Устилузькою міською радою, основні напрями яких увійшли до програмних заходів на 2017-2019 роки.

Завдання і заходи Програми фінансуватимуться за рахунок коштів міського, обласного та державного   бюджетів, коштів, залучених у рамках проектів, а також власних коштів суб’єктів господарювання.

             Головною метою програми соціально - економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017-2019 роки є зміцнення соціально-економічного та інвестиційного потенціалу об’єднаної громади, створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, підвищення рівня та якості життя населення, реформування житлово-комунального господарства, розбудова транспортної інфраструктури, запровадження ресурсо- та енергозберігаючих технологій, розвиток туристично-рекреаційного комплексу, приведення до експозиційного стану пам’яток містобудування та архітектури національного значення, збереження та розвиток культурної спадщини та традицій, поліпшення екологічного стану довкілля тощо.

            Програма залишається відкритою для доповнень та коригувань у відповідності до стратегічних напрямків розвитку громади. Зміни та доповнення до Програми затверджуються рішеннями сесії Устилузької міської ради за поданням постійної комісії  міської ради.

 

        

 

 

 

1.Соціально-економічний стан об’бєднана громада єднаної територіальної громади

Стратегією сталого розвитку "Україна – 2020", яка схвалена Указом Президента України від 12 січня 2015 року №5, передбачено реалізацію конституційної реформи, у тому числі в частині децентралізації. Метою політики у сфері децентралізації є відхід від централізованої моделі управління в державі, забезпечення спроможності місцевого самоврядування та побудова ефективної системи територіальної організації влади в Україні, реалізація у повній мірі положень Європейської хартії місцевого самоврядування, принципів субсидіарності, повсюдності і фінансової самодостатності місцевого самоврядування.

            Згідно запропонованих змін до Конституції України  щодо децентралізації державної влади та посилення конституційно-правового статусу місцевого самоврядування, змінюються окремі положення щодо адміністративно-територіального устрою. Зокрема, закріплено, що територія України поділена на громади. Громада є первинною одиницею у системі адміністративно-територіального устрою України. Закріплюється матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування. Визначається, що такою основою є земля, рухоме і нерухоме майно, природні ресурси, інші об’єкти, що є у комунальній власності територіальної громади; місцеві податки і збори, частина загальнодержавних податків та інші доходи місцевих бюджетів.

              Волинська обласна рада рішенням від 14 серпня 2015 року утворила Устилузьку міську об’єднану територіальну громаду шляхом об'єднання Устилузької міськради, Зорянської, Лудинської, Микитичівської, П'ятиднівської, Рогожанської, Стенжаричівської, Хотячівської сільрад, включивши до її складу місто Устилуг та села Амбуків, Ворчин, Дарницьке, Заболоття, Залужжя, Зоря, Ізов, Кладнів, Коритниця, Лудин, Микитичі, Новини, Пархоменкове, Полум'яне, П'ятидні, Рогожани, Рокитниця, Русів, Селіски, Стенжаричі, Тростянка, Турівка, Хрипаличі, Чорників, Хотячів і встановила центр Устилузької міської територіальної громади у місті Устилуг.

Податково-бюджетна політика.

Обсяг надходжень до місцевого бюджету, отримані трансферти   з обласного та  державного бюджетів за 12 місяців 2016 року забезпечили належне функціонування установ та закладів соціально-культурної сфери, житлово-комунального господарства, органів місцевого самоврядування, що сприяло стабільній  соціально-економічній ситуації в Устилузькій об’єднаній територіальній громаді.

Станом на 31 грудня 2016 року до загального фонду міського бюджету Устилузької об’єднаної територіальної громади надійшло 45699,4 тис.грн.,  з них 16304,7 тис.грн. власних доходів та 29394,7 тис.грн. офіційних трансфертів.

Місцевий бюджет Устилузької об’єднаної територіальної громади за власною дохідною базою в порівнянні до уточненого плану на 2016 рік виконаний на 120,69 відсотка.

При затверджених показниках на 12 місяців 2016 року  з урахуванням змін в сумі 13510,0 тис. гривень  до бюджету надійшло 16304,7 тис. гривень, понад план одержано 2794,7 тис. гривень доходів. 

Крім цього, з державного бюджету надійшло 1840,9 тис.гривень базової дотації (100,0 відсотків до плану) та додатково 408,4 тис.грн стабілізаційної дотації; а також  27553,8 тис.гривень цільових субвенцій.

Найбільшу питому вагу в структурі доходів місцевого бюджету становить акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів. Станом на 31.12.2016 року сума надходжень скдадає 4859,4 тис.грн., виконання якого становить  91,61 відсотка від запланованої суми. Недоотримано до місцевого бюджету по даному податку 445,3 тис.грн.

Однією із основних складових  ресурсного забезпечення бюджету громади  складає податок з доходів фізичних осіб. Протягом  звітного періоду від цього дохідного джерела отримано (з урахуванням нормативу зарахування 60 відсотків) 4244,1 тис. гривень, що складає 122,5 відсотка до уточненого  плану. У співставній базі до уточненого плану, надійшло податку більше на 779,3 тис. грн.

Податку на майно за звітний період надійшло 4524,6 тис.грн, що становить 182,06 відсотка від запланованої суми. Додатково отримано по даній статті доходу 2039,3 тис.грн.

Надходження від єдиного податку за звітний період становить 2127,2 тис.грн. (115,1% від планових показників). Додатково до місцевого бюджету надійшло 279,1 тис.грн.

Власні надходження бюджетних установ за звітний період становлять 873,5 тис.грн., що на 309,6 тис.грн. більше від планових показників, зокрема надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами становлять 219,5  тис.грн. та благодійні внески, гранти та дарунки – 635,0 тис.грн.

Станом на 31.12.2016 року кошти в сумі 13116,8 тис.грн. були спрямовані на фінансування капітальних видатків.

Належний рівень виконання доходів бюджету забезпечив відповідне фінансування видаткової частини бюджету, що забезпечило нормальне функціонування бюджетної сфери.  Загалом за  видатками загального фонду бюджет громади  виконаний на 89,93 відсотки.

Протягом 12 місяців 2016 року здійснено видатків на 25640,6 тис. гривень по загальному фонду бюджету та 14003,7 тис.гривень по спеціальному фонду бюджету, всього на загальну суму 39644,3 тис.гривень.

Враховуючи подальше збереження соціальної спрямованості бюджету, основним у роботі залишалося питання забезпечення фінансовими ресурсами заробітної плати,  соціальних виплат населенню та інших захищених статей бюджетних витрат, розрахунки за спожиті енергоносії бюджетних установ.

На виплату заробітної плати з нарахуваннями спрямовано 12830,3 тис. гривень,  в тому числі по галузях: освіта – 9681,7  тис. грн., культура – 446,8 тис. грн., органи місцевого самоврядування – 2569,0 тис. грн., місцева пожежна охорона – 130,9 тис.грн., фізична культура і спорт – 1,9 тис. грн. Протягом звітного періоду  виплата заробітної плати у бюджетній сфері здійснювалась без порушень термінів виплати.

Станом на 31.12.2016 року не було заборгованості по сплаті за спожиті енергоносії та комунальні послуги бюджетних установ. В цілому на їх оплату за звітний період виділено 1048,5 тис.грн.

На придбання продуктів харчування закладів освіти за звітний період з місцевого бюджету касові видатки становлять  738,2 тис.грн.

По інвестиційних проектах за кошти інфраструктурної субвенції та субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій профінансовано видатків  за 12 місяців 2016 року на суму 9687,1 тис.грн, що становить 98,6 % планового показника.

Сільське господарство.

          Земельний фонд Устилузької міської ради станом на 31.12.2016 року складає 41 369,79 га, з них 23696,19 га або 57,28 % займають сільськогосподарські угіддя, в тому числі ріллі 15074,37 га, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєнності земель. В структурі сільськогосподарських угідь рілля складає – 63,61 %. Площа використовуваних сільськогосподарських угідь дещо зменшилася порівняно з минулим роком. Це зумовлено розірванням договорів оренди землі сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населених пунктів) в судовому порядку.

Станом на 31.12.2016 р на території ради діє 14 сільськогосподарських підприємств, найбільшими з яких  є такі сільськогосподарські підприємства: Тзов «Пятидні»,  ТзОВ «Захід-Трейд», Тзов «ВВ Агро», ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика». Крім того, діє 16 фермерських  господарств, які користуються загальною площею сільськогосподарських угідь 3171,5288 га. Найбільші з них:  НД СФГ «Колача Є. Й.», ФГ «АІС- Агро», ФГ «Карпо-Агро»

7260,40 га сільськогосподарських угідь (земельних часток-паїв)  передано фізичними особами в оренду сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам.     

         В структурі посівних площ по господарствах на території Устилузької міської ради 60% складають зернові,  по 15 % складають озимий ріпак і соя і 10 % зайнято просапними культурами.

         Основу тваринництва міської ради складає птахівництво (ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика») та свинарство (ТзОВ «Пятидні»). Вирощування ВРХ, кіз та овець ведеться переважно в домашніх господарствах населення. Молочне тваринництво представлене теж тільки домашнім господарством.                         

       Крім того, загальна площа населених пунктів (25 сіл і м. Устилуг ) становить 3766,0004 га, під господарськими дворами зайнято 353,80 га, під водним фондом 805,81 га, лісовим фондом 14 248,96 га . Також забудовані землі займають 266,56 га, з них під житловою забудовою – 68,99 га, землями промисловості- 4,88 га, землями комерційного призначення- 9,61 га.

         Станом на 31.12.2016 р. нараховується 426 укладених договорів оренди земель державної і комунальної власності об’єднаної територіальної громади, 20 договорів оренди водних об’єктів.

         Лісове господарство громади складають ДП «Володимир-Волинське ЛМГ» і підрозділ Львівського прикордонного лісництва.

         Енергозбереження та енергоефективність..

Протягом 2016 року основним напрямком роботи у сфері енергозбереження залишалось підвищення ефективності використання енергоносіїв та запровадження системи енергоменеджменту на об’єктах підприємств комунальної  та  соціальної сфери.

Протягом 2016 рокубуло впровадженотакі енергозберігаючі заходи:

 • реконструкція фасаду ЗОШ І-ІІІ ст. с.Лудин;
 • реконструкція приміщення теплиці під котельню із встановленням твердопаливних котлів та проведення енергозберігаючих заходів паливної та проведення енергозберігаючих заходів в ЗОШ І-ІІ ступенів с. П’ятидні;
 • реконструкція паливної та проведення енергозберігаючих та термореноваційних заходів в ЗОШ І-ІІ ст.Зоря;
 • реконструкція паливної та проведення енергозберігаючих заходів в ЗОШ І-ІІІ ст. с. Стенжаричі;
 • реконструкція паливної та впровадження енергозберігаючих та термореноваційних заходів у будинку культури  м. Устилуг;
 • технічне переоснащення системи опалення будинку культури с.П’ятидні; 
 • реконструкція ЗОШ І-ІІІ ступенів м.Устилуг (заміна вікон та дверей);
 • реконструкція дитячого садка с.Зоря (заміна котла, утеплення підлоги);
 • придбання та заміна вікон та дверей, підвіконників та відливів в будинку культури с.Зоря;
 • капітальний ремонт даху в ДНЗ с.Хотячів;
 • капітальний ремонт приміщення дошкільного навчального закладу в с. Микитичі (заміна вікон, ремонт даху);
 • капітальний ремонт харчоблоку та системи водовідведення з даху ЗОШ І-ІІ ступенів с.Микитичі Устилузької ОМТГ Волинської області – 108,1 тис.грн.(заміна вікон);
 • реконструкція будинку культури в с.Пятидні (заміна вікон, ремонт даху, утеплення фосаду);
 • капітальний ремонт приміщення дитячого садка с.Рогожани (заміна вікон, дверей, встановлення котла, заміна підлоги); 
 • капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІ ст.с.Микитичі (заміна вікон, дверей);
 • капітальний ремонт системи водопостачання с.Амбуків;
 • капітальний ремонт системи водопостачання с.Рогожани, Хотячів;
 • капітальний ремонт системи водопостачання с. Лудин;
 • будинок культури с.Лудин (заміна вікон).

Регуляторна політика та розвиток підприємництва.

Регуляторна діяльність Устилузької міської ради здійснюється відповідно до вимог Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

Протягом 2016 року Устилузькою міською радою  прийнято 2 регуляторних актів: «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та «Про затвердження ставок земельного податку юридичним та фізичним особам на 2017 рік». По даних рішеннях були підготовлені аналізи регуляторного впливу та базові відстеження, проведені громадські слухання. Прийняті рішення були опубліковані в міськрайонній газеті «Слово правди».

Станом на 01.01.2016 року на території Устилузької міської ради зареєстровано 181 суб”єкт підприємницької діяльності, з них 50 - суб”єкти підприємницької діяльності-юридичні особи та 131-фізичні особи-підприємці.

Інноваційно-інвестиційна діяльність.

Міністерством регіонального розвитку і будівництва                               у 2016 році було виділено 8 795,9 тис. грн субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на формування інфраструктури об’єднаної територіальної громади, яка була розподілена на видатки в залежності від кількості населення та площі колишніх сільських рад.

Станом на 31.12.2016 року за кошти інфраструктурної субвенції було реалізовано 20  проектів на загальну суму 8692,7 тис.грн. З місцевого бюджету на дані об’єкти інфраструктури було виділено 382,4 тис.грн.

         За рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій у 2016 році було реалізовано 10 проектів на загальну суму 994,7 тис.грн  Крім цього, з місцевого бюджету було виділено на реалізацію даних проектів 34,9 тис.грн.        

          В рамках міжнародної програми територіального співробітництва Східного Партнерства Білорусь-Україна було взято участь в проекті «Транскордонний культурний діалог «Наполеон Орда в гостях у Ігоря Стравінського».

         У 2016 році на умовах співфінансування з місцевого бюджету Державним фондом регіонального розвитку було  реалізовано 2 проекти на загальну суму 2358,2 тис.грн.( в т.ч. 239,1 тис.грн. з місцевого бюджету).

 

За 12 місяців 2016 року за рахунок коштів бюджету розвитку профінансовано об’єктів на загальну суму 2989,8 тис.грн.

Всього за кошти бюджету розвитку профінансовано об’єктів на загальну суму 2989,8 тис.грн.

          Крім того, за кошти обласного бюджету було реалізовано 2 проекти на суму 439,8 тис.грн.

          До державного бюджету було повернуто залишок невикористаних коштів  інфраструктурної субвенції в сумі 103,2 тис.грн. та 33,6 тис.грн. невикористаних кошті субвенції на соціально-економічний розвиток окремих територій.

Закупівля продукції (товарів, робіт і послуг).

            Протягом І півріччя 2016 року проведено закупівлі за бюджетні кошти згідно Закону України «Про здійснення державних закупівель» електричної енергії на суму 311,2 тис. грн та природного газу на суму 475,3 тис. грн. за переговорною процедурою закупівель.

              За період з 01.08.2016 по 26.12.2016 через систему електронних закупівель оголешено 41 закупівлю на загальну суму 6217,9 тис.грн.; через систему електронних закупівель проведено закупівель на суму 3182,1тис. грн.

          Загальна економічна вигода від проведених в 2016 році закупівель через систему «PROZZORO» - 389,8 тис.грн., що становить 12,3 % від загальної суми проведених торгів.

           Крім того,  до розділу «Плани закупівель» внесено інформація по 222 закупівлях, які були заплановані Устилузькою міською радою в 2016 році.

Благоустрій та житлово-комунальне господарство.

           Житлово-комунальне господарство об’єднаної територіальної громади у 2016 році складалось із Устилузького ВУЖКГ та комунального підприємства «Джерело», яке було утворене рішенням сесії Устилузької міської ради від 02.03.16р. з метою надання послуг з водопостачання мешканцям сіл Ворчин, Зоря, Хотячів, Рогожани, Лудин та Амбуків.

        У 2016 році комунальному підприємству Устилузькому ВУЖКГ з місцевого бюджету було виділено 179,5 тис.грн на благоустрій   та 375,4  тис. грн. дотації на покриття збитковості підприємства. Також за кошти місцевого бюджету було придбано газонокосарку вартістю 6,2 тис. грн.

  У 2016 році на водозаборі було встановлено систему збору даних та збереження, проведено поточний ремонт другого резервуару води на водозаборі .

           У 2016 році було виготовлено 4 нових та 12 малих  контейнерів на тверді побутові відходи, зроблено поточний ремонт 4-х контейнерів. З березня 2016 р. Устилузьке ВУЖКГ надає послуги з вивезення твердих побутових відходів жителям с.П’ятидні.

 Для проведення благоустрою в населених пунктах громади з місцевого бюджету було виділено 7,5 тис.грн.

З місцевого бюджету було надано дотацію на суму 40 тис.грн. для фінансової підтримки КП «Джерело» та 7 тис.грн. на поточний ремонт водогону в селі Зоря. З мешканцями даних населених пунктів були укладені  договори про надання послуг з водопостачання.

У 2016 році з місцевого бюджету було виділено 14,2 тис.грн на виготовлення робочих проектів на поточний ремонт системи водопостачання сіл Рогожани, Лудин та Зоря.

На 4-х водонапірних баштах в селах Лудин, Амбуків, Рогожани та Хотячів було замінено глибинні насоси загальною потужністю 12 кВт, встановлено лічильники обліку подачі води до споживачів та встановлено автоматику керування водонапірними баштами на загальну суму 646,3 тис.грн.

Реформування відносин власності.

          Станом на 31.12.2016 р. нараховується 426 укладених договорів оренди земель державної і комунальної власності об’єднаної територіальної громади, 20 договорів оренди водних об’єктів.

Нараховувалось 2 об’єкти природокористування (ліси)-це ДП   «Володимир-Волинське ЛМГ» і підрозділ Львівського прикордонного лісництва.

Станом на 31.12.2016 року було укладено 7 договорів оренди приміщень комунальної власності на території Устилузької міської ради.

Нормативно-грошова оцінка земель усіх населених пунктів Устилузької міської ради проведена на 100%.

Транспорт.

 Транспортну галузь об’єднаної територіальної громади складають вантажно-пасажирська залізнична станція Ізов, ТзОВ «МУСТАНГ ТРАНС», ТзОВ «ЛАТП – 14631»

Через об’єднану територіальну громаду пролягають 3 приміських маршрути загального користування, які охоплюють значну частину населених пунктів і 1 залізничний приміський маршрут. 

На території об’єднаної громади функціонують два прикордонно-митні переходи: залізничний «Ізов–Грубешов» та автомобільний «Устилуг – Зосин».

Розташована територіальна громада на автошляху “Устилуг-Володимир-Волинський-Луцьк”.  Центр громади розміщений за 15 км на захід від м. Володимир-Волинський - міста обласного значення і за 15 км  від найближчого залізничного вокзалу “Володимир-Волинський”.

Будівництво, ремонт та утримання доріг.

Устилузька міська рада має досить розвинену вулично-дорожну мережу. На території міської ради налічується 136 вулиць і провулків. Через м.Устилуг проходить дорога міжнародного значення Устилуг-Луцьк-Рівне.

Протягом 2016 року вживались заходи щодо покращення технічного стану доріг як державного, так і місцевого значення, а також вулиць і доріг комунальної власності, а саме:

   - капітальний ремонт комунальних доріг по вул.Левінцова, вул.Гагаріна та  вул.Стравінського в м.Устилуг;

  -  капітальний ремонт вулиці Відродження в с.Стенжаричі;

  - капітальний ремонт дороги до с.Хотячів. Протягом січня – грудня 2016 року проводився ямковий ремонт дороги від с.Лудин до с.Чорників, в с.Ізов дороги до місцевого кладовища, а також  вулиць в селі Лудин та вулиці Садової в м.Устилуг. Проведено підсипання вапняком дороги від с.Дарницьке до с.Лудин і до с.Амбуків.

            Протягом року періодично проводилось грейдерування доріг ТзОВ «П’ятидні» по території громади.

            Було проведено ямковий ремонт  дороги державного значення Устилуг-Луцьк-Рівне.

    За січень-грудень 2016 року на капітальний ремонт доріг з місцевого бюджету в населених пунктах Устилузької міської ради було використано 847,3 тис.грн. та 100,0 тис.грн. було надано на спонсорських засадах ТзОВ «П’ятидні» на капітальний ремонт дороги до с.Хотячів. 

           Протягом 2016 року з місцевого бюджету на поточний ремонт доріг об’єднаної територіальної громади виділено 135,3 тис.грн., з них 66,4 тис.грн.- на закупівлю щебеня.

Споживчий ринок товарів та побутових послуг.

Станом на 31.12.2016 року на території об’єднаної територіальної громади діє 8 АЗС ( є ще 1 непрацююча), 13 страхових компаній, 49 об’єктів роздрібної торгівлі, 2 заклади громадського харчування, 9 пилорам, 2 млини, готель на 17 місць, 1 перукарня, 2 майстерні по ремонту взуття. Широку мережу пунктів торгівлі  займає Устилузьке ССТ.

Найбільша частка товарообороту по обєднаній територіальній громаді припадає на такі субєкти господарювання, як ТзОВ “П’ятидні ”, Укрпетроль, Мегабудтранс, ТзОВ “Мустанг транс”, ТОВ “Єврофрукт”, Волекспроброк, СГ “Володимирські сади”, СГПП “Рогожани”, НД СФГ Колача Є. Й. та ін.

Зайнятість та доходи населення.

          Володимир-Волинський міськрайонний центр зайнятості тісно співпрацює з Устилузькою громадою. Представники Устилузької громади  беруть участь у проведенні інформаційних семінарів, бліц-навчаннях, засіданнях «Круглого столу». Співпраця  роботодавців , влади та служби зайнятості району дала можливість створити 173 нових  робочих місць на території  громади.

          Станом на 01.02.2016 року  на обліку у Володимир-Волинському міськрайонному центрі  зайнятості  перебувало 80 жителів Устилузької громади. Серед  них 6 жінок, 37 осіб – це молодь до 35 років. Усі вони охоплені груповими  та індивідуальними  послугами служби.

  Соціальне забезпечення.

Станом 31.12.2016 року на обслуговуванні у відділенні соціальної допомоги вдома територіального центру перебуває 142 осіби, з них 80 одиноких та 62 одиноко проживаючих громадян.

Протягом 2016 року відділенням стаціонарного догляду для постійного проживання с.Льотничого обслужено 14 чоловік, проживає 13 чоловік. Громадяни перебувають на повному державному утриманні, одержують необхідні їм соціальні послуги.На фінансування територіального центру з місцевого бюджету було виділено 1261,3 тис.грн.

Згідно Програми соціального захисту населення Устилузької міської ради на 2016 рік за звітний період профінансовано заходів з місцевого бюджету на суму  163,6 тис.грн. в тому числі:

 • надання одноразової матеріальної допомоги на лікування –       26,5 тис.грн;
 • надання одноразової допомоги на поховання – 10 тис.грн;
 • надання щорічної одноразової допомоги громадянам пільгових категорій: інвалідам війни, ветеранам війни, учасникам бойових дій, воїнам-афганцям  та чорнобильцям – 41,8 тис.грн;
 • преміювання до свят – 16,3 тис.грн.;
 • надання матеріальної допомоги на встановлення пам’ятника загиблому учаснику АТО - 7 тис.грн.;
 • преміювання учасників спортивних змагань – 6 тис.грн.;
 • надання матеріальної допомоги громадянам, які потрапили в складні життєві обставини – 18 тис.грн.

Згідно програми «Про підтримку учасників антитерористичної операції та членів їх сімей на 2016 рік» була надана одноразова грошова допомога 19 жителям Устилузької ОМТГ, які виявили бажання підписати контракт на службу в Збройних силах України, на суму 38 тис.грн.

Охорона здоров’я.

На території об’єднаної територіальної  громади функціонує Устилузька міська лікарня на 20 ліжок стаціонару та 10 ліжок денного стаціонару з фізіотерапевтичним кабінетом, Устилузька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 16 фельдшерсько-акушерських пунктів.

У 2016 році фінансування закладів охорони здоров’я Устилузької об’єднаної територіальної громади повністю здійснювався за рахунок медичної субвенції з державного бюджету.

Станом на 31.12.2016 року загальний обсяг медичної субвенції для установ охорони здоров’я об’єднаної територіальної громади становив 4545,4 тис. грн.

З місцевого бюджету було виділено 25,3 тис.грн. на придбання туберкулінових проб для мешканців громади.

Для поточного ремонту медичних установ Устилузької громади з місцевого бюджету було виділено 20,0 тис.грн.

  Освіта.

Станом на 31.12.2016р. на території об’єднаної територіальної громади функціонує 3 загальноосвітніх школи І-ІІІ ступеня, 3 загальноосвітніх школи І-ІІ ступеня, 2 загальноосвітні школи І ступеня          та 1 навчально-виховний комплекс, у яких навчається 747 учнів.

Мережа дошкільних навчальних закладів об’єднаної територіальної громади включає 7 дитсадків, з них 2 заклади з короткотривалим режимом роботи та 1 заклад із сезонним режимом роботи. Вцілому у них виховується 240 дітей.

Рішенням Устилузької міської радивід 29.06.16р.було реорганізовано НВК «ЗОШ І-ІІ ступеня –ДНЗ» с.Хотячів шляхом пониження ступеня школи із ІІ до І у НВК «ЗОШ І ступеня –ДНЗ» с. Хотячів. Вивільнені працівники працевлаштовані.

Підвіз учнів здійснюється 4 шкільними автобусами (186 учнів) та        2 перевізниками: Хотячів-Устилуг, Хрипаличі-Пятидні (35 учнів).

Протягом 2016 року проводилась робота щодо організації харчування учнів. За звітний період з місцевого бюджету на продукти харчування було виділено 186,5 тис.грн.

З метою покращення якості харчування з 1 вересня 2016 року харчування дітей в ЗОШ м.Устилуг, сіл  Стенжаричі, Микитичі та Лудин було організовано із залученням фізичних-осіб підприємців, з якими було укладено 2 договари на загальну суму 44,6 тис.грн.

В грудні 2016 року на умовах співфінансування з обласним бюджетом (50% на 50%) було придбано шкільний автобус вартістю 1580,0 тис.грн. для підвезення дітей сіл Турівка, Зоря, Верба, Ворчин, Заболоття до Стенжаричівської ЗОШ.

На фінансування закладів освіти Устилузької ОМТГ за 2016 рік використано 8276,8 тис.грн. освітньої субвенції та дофінансовано з місцевого бюджету 3485,9 тис.грн.

На зміцнення матеріально-технічної бази шкіл та дитячих садків з місцевого бюджету використано 424,4 тис.грн.

Культура

 Станом на 31.12.2016 року мережа закладів культури складаєтьсяз 12 будинків культури та клубів, 7 бібліотек та Устилузької дитячої школи мистецтв – музею садиби І.Стравінського.

В м.Устилуг та населених пунктах громади урочисто відзначено День Перемоги. Проведені мітинги та вручені грошові нагороди ветеранам Великої Вітчизняної війни та учасникам бойових дій.

Протягом травня-жовтня проведено святкування дня села в Лудині, Амбукові,  Залужжі,  Рогожани, Стенжаричах,  Микитичах,  Зорі,  урочисто відзначено день міста Устилуга.

13 червня 2016 року в Устилузькій дитячій школі мистецтв відбулось відкриття ХIII музичного фестивалю «Стравінський і Україна». В рамках  фестивалю в м.Устилузі 25 вересня відбувся концерт інструментального тріо Фундації «Вілла Полонія» (м. Люблін), а 2 жовтня  відомий режисер Тоні Палмер презентував повне зібрання творів Ігоря Стравінського і документальний фільм  «Космічне кіно.

14 жовтня було урочисто відзначено День захисника України: відкрито меморіальні дошки загиблим воїнам на будівлях шкіл, де вони навчалися (Хотячів -2, Устилуг -2, Стенжаричі -1.

З метою зміцнення матеріально-технічної бази за спецкошти   придбано струни до музичних інструментів  для Устилузької дитячої школи мистецтв – музею-садиби Ігоря Стравінського, за спонсорські кошти придбані тюлі, штори в БК с.Рогожани. За кошти місцевого бюджету проведено поточний ремонт в БК с.Рогожани, за рахунок спонсорських коштів придбано фарбу для підлоги в БК с.Лудин та БК с.Рогожани.

З метою енергозберігаючих заходів за рахунок спонсорських коштів в будинок культури с.Лудин придбано 3 металопластикові вікна на суму 2,4 тис.грн. На проведення заміни 25 вікон на металопластикові, заміну 4 дверей, перекриття даху в будинку культури с.П’ятидні використано 428,0 тис.грн.  субвенції державного бюджету.

У 2016 році була прийнята «Програма розвитку культури та туризму на території Устилузької об’єднаної міської територіальної громади на 2016-2018 роки», згідно якої  у звітному році  були профінансовані заходи на суму 42,6 тис.грн. (прийоми делегацій, творчих колективів, придбання сувенірів, квітів, подарунків, святкування дня сіл).

            Підтримка сім’ї, молоді та спорту.

Протягом  2016 року проводились заходи, спрямовані на формування у молодого покоління патріотичного виховання, зміцнення фізичного здоров’я, вирішення проблем сім’ї та молоді.

У 2016 році активно проводилась робота щодо оздоровлення та відпочинку дітей. Вцілому було оздоровлено 297 дітей пільгових категорій, що становить 38,7 %. Заходи з оздоровлення та відпочинку дітей за звітний період проведено на суму 120,2 тис.грн.

З метою залучення населення до активних занять фізичною культурою  та спортом була розроблена  «Програма розвитку фізичної культури і спорту Устилузької міської ради на 2016 рік.В загальній спартакіаді команда.

На базі Устилузької ЗОШ діє відділення футболу та лекгої атлетики Володимир-Волинської районної ДЮСШ, які успішно представляють громаду на змаганнях районного та обласного рівнів.

За звітний період на спортивні заходи з місцевого бюджету було виділено 6,9 тис.грн.

На фінансування районного будинку школяра з міського бюджету  протягом 2016 року було виділено 160,7 тис.грн., на методичний кабінет – 164,7 тис.грн., на ДЮСШ – 71,9 тис.грн.; на Центр соціальних служб сім’ї, дітей, молоді -75,3 тис.грн.

Активна робота проводилась щодо патріотичного виховання молодого покоління. У навчальних закладах Устилуга, Хотячева, Зорі та Стенжаричі  відкриті меморіальні дошки загиблим учасникам АТО та облаштовані куточки Пам’яті.

Надання адміністративних послуг.

Рішенням Устилузької міської ради від 29.01.2016 р. було утворено структурний підрозділ виконавчого комітету – Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП). Фактично ЦНАП почав функціонувати з квітня 2016 року. Кількість послуг, що надаються у ЦНАПі  збільшено з 43 до 85, заключено меморандуми і надаються послуги районних підрозділів Держгеокадастру, Державної міграційної служби та соціального захисту населення.

У вересні 2016 року Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ  в рамках проекту «Реформа управління на сході України» надано перший транш безповоротної фінансової допомоги в сумі 535 тис.грн. на реалізацію проекту щодо реконструкції частини приміщення міської ради під ЦНАП.

З квітня по грудень 2016р. ЦНАПом надано 3743 послуги.

 

2. Цілі і пріоритети економічного і соціального розвитку

Устилузької міської ради у 2017-2019 роках

 

          Основна ціль програми – це закріплення позитивних тенденцій в розвитку економіки, створення умов для досягнення відчутних, якісних зрушень в соціальній та економічній  сферах територіальної громади.

          Головними завданнями економічного і соціального розвитку Устилузької міської ради  на 2017-2019 роки:

 • раціональне використання трудового потенціалу міської ради, забезпечення продуктивної зайнятості населення, підвищення рівнів доходів населення;
 • підвищення ефективності соціального захисту незахищених верств населення, підтримка учасників антитерористичної операції на сході країни;
 • створення всіх необхідних умов для підвищення конкурентного рівня вітчизняної продукції, підтримки вітчизняного товаровиробника, відновлення внутрішнього ринку;
 • забезпечення стабільних умов для розвитку малого підприємництва, залучення широких верств населення до підприємницької діяльності та збільшення кількості нових робочих місць;
 • мобілізація інвестиційних ресурсів з усіх можливих джерел та спрямування їх на реалізацію пріоритетних цілей економіки міста з метою забезпечення сталого розвитку Устилузької міської ради та підвищення життєвого рівня населення;
 • створення належних умов проживання мешканців у приватному секторі (за рахунок спорудження інженерних мереж);
 • розвиток житлово-комунального господарства;
 • посилення інвестиційної привабливості  території Устилузької міської ради;
 • розбудова транспортної інфраструктури;
 • реконструкція міжнародного пункту пропуску “Устилуг-Зосін” на українсько-польському кордоні;
 • упровадження ресурсо- і енергозберігаючих технологій;
 • підтримка розвитку підприємництва;
 • створення ефективної системи охорони навколишнього природного середовища;
 • розвиток туристично-рекреаційного комплексу, приведення до експозиційного стану пам’яток містобудування та архітектури національного значення уздовж траси Устилуг-Рівне-Київ (м. Устилуг).
 • збереження та розвиток культурної спадщини та традицій Устилузької міської ради.

 

3.Фінансові та матеріальні ресурси.

3.1. Проведення ефективної бюджетної та податкової політики.

Розрахунок доходів міського бюджету на 2017 рік здійснювався відповідно до норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України  та прогнозних показників економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної громади на 2017-2019 роки.

Обсяг доходів загального фонду міського бюджету Устилузької міської ради (без урахування офіційних трансфертів) визначений у сумі 16830,7 тис. грн, що на 3320,7 тис. грн. або на 24,6 % більше уточнених річних призначень  на 2016 рік.

Одним із основних бюджетоутворюючих джерел наповнення дохідної частини міського бюджету є податок на доходи фізичних осіб. Заплановано вказаного податку на суму 4025,6 тис. грн. або на 622,5 тис. грн (15%) більше очікуваних надходжень за 2016 рік. При розрахунку податку на доходи фізичних осіб враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року у розмірі 3200 гривень на місяць та очікуваного розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС з 1 січня 2017 року -  1600 грн., з 1 травня 2017 року-1684 грн., з 1 грудня 2017 року – 1762 грн.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності зараховується до місцевого бюджету у повному обсязі. На 2017 рік обсяг даного виду податку становитиме 19,0 тис. грн.

Прогнозний показник надходжень акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизними товарами запланований в сумі 5376 тис.грн. У наступному році прогнозується ріст надходжень даного виду податку до міського бюджету у зв’язку із збільшенням мінімальних роздрібних цін на алкогольну продукцію у середньому на 20-30 % залежно від її виду, а також збільшення ставок акцизного податку на алкогольні напої на 20 %, на виноробну продукцію та слабоалкогольні напої на індекс споживчих цін 12%, на тютюнові вироби на 30%.

Надходження від земельного податку з юридичних осіб у 2017 році заплановано в розмірі 1201,1 тис. грн, що становить 50% від фактичних надходжень. Це пов’язано із тим, що у 2016 році було сплачено боргові зобов’язання по земельному податку за минулі роки деякими юридичними особами. Борг сплачено в повному обсязі. Додаткових надходжень, крім власне земельного податку за 2017 рік, не планується.         

Орендна плата з юридичних осіб запланована на рівні 2016 року і становить 1310,2 тис. грн. Збільшення  надходження не плануються у зв’язку із відсутністю потенційних орендарів.

Земельний податок з фізичних осіб на 2017 рік заплановано в розмірі 1507,0 тис. грн з урахуванням прогнозного коефіцієнта індексації на рівні     112 %. 

У зв’язку із розірванням в судовому порядку договорів оренди землі на загальну площу понад 120 га прогнозний розрахунок по сплаті орендної плати з фізичних осіб зменшено у 2017 році зменшено на 40% і становить 78,0 тис. грн.

Єдиний податок на 2017 рік прогнозовано в сумі 1924,4 тис. грн, що на 6,2% або на 127,0 тис. грн. менше фактичних надходжень 2016 року.

В структурі неподаткових надходжень  найбільші поступлення очікуються від орендної плати за водні об’єкти в сумі 12,0 тис. грн., що на 10,7 тис. грн. більше фактичних надходжень у 2016 році. Це пов’язано із приведенням у відповідність договорів оренди на водні об’єкти.

Доходи спеціального фонду міського бюджету на 2017 рік  визначено у сумі 359,6 тис. грн., що на 561,7 тис. грн. менше очікуваних  надходжень за 2016 рік). Це пов’язано з тим, що у 2016 році були надані внески на суму 635,0 тис. грн.

Найбільшу питому вагу в структурі неподаткових надходжень складає плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 89%, або 309,6 тис. грн. Вона включає батьківську плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та платні послуги закладів культури.

Найбільшу питому вагу в структурі неподаткових надходжень складає плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю – 89%, або 309,6 тис. грн. Вона включає батьківську плату за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах та платні послуги закладів культури.

У бюджеті 2017 року залишається діюча  система горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів через надання базової дотації. На наступний рік  розмір базової дотації передбачено в сумі  3145,2 тис. грн., що на 1304,3 тис. грн. більше у порівнянні з 2016 роком.

У 2017 році також передбачена додаткова дотація з державного бюджету місцевому бюджету на фінансування переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в сумі 498,5 тис. грн.

Розмір освітньої субвенції у 2017 році на оплату праці педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів передбачено в розмірі 8330,1 тис. грн., що на 52,4 тис. грн. менше у порівнянні з 2016 роком.

        Формування видаткової частини бюджету на 2017 рік
здійснено із застосуванням програмно-цільового методу, яким передбачається досягнення конкретного, як правило довгострокового результату, який спрямовано на вирішення найважливіших (першочергових) проблем територіальної громади.

Прикінцевими та перехідними положеннями Бюджетного кодексу України передбачено, що з 2017 року на рівні місцевих бюджетів, що мають взаємовідносини з державним бюджетом, впроваджується програмно-цільовий метод бюджетування.

Тому, починаючи з 2017 року бюджет об’єднаної територіальної громади формується на новій системі бюджетування.

У бюджеті затверджено 21 бюджетну програму, по яких після
затвердження бюджету будуть складені паспорти та здійснюватиметься
фінансування, моніторинг і аналіз виконання бюджетних програм.

При розрахунку видаткової частини бюджету на 2017 рік
застосовані індикативні показники прогнозу економічного та соціального
розвитку України на 2017 рік та основні макропоказники економічного та
соціального розвитку України на 2018 та 2019 роки.

Видатки державної освітньої субвенції визначені в проекті Закону
України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» в сумі 8330,1 тис.грн.
(заробітна плата педагогічних працівників загальноосвітніх шкіл).
         Усього витрати міського бюджету у 2017 році складуть 29164,2 тис. грн., в тому числі із загального фонду міського бюджету - 26856,7 тис. грн., спеціального - 2307,4 тис. грн., у тому числі бюджету розвитку - 1947,8 тис. гривень.

Витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв плануються в сумі 1253,6 тис.грн. Видатки на енергоносії зменшено у порівнянні з 2016 роком майже на 10%.

Видатки на харчування по установах освіти заплановані в бюджеті в сумі 1128,7 тис. грн., у тому числі: на харчування дітей в дошкільних навчальних закладах заплановано 800,5 тис. грн., на харчування учнів в загальноосвітніх школах – 328,2 тис. грн.

Витрати на поточне утримання установ плануються в оптимальних розмірах та забезпечують належний рівень функціонування бюджетних установ.

Капітальні видатки становлять 1947,8 тис.грн. Ці кошти спрямовані на співфінансування по проектах, що подані у заявках на реалізацію за кошти Державного фонду регіонального розвитку, та частково на співфінансування із обласним бюджетом у структурі капітального ремонту доріг.

Відповідно до статті 71 Бюджетного кодексу України капітальні видатки у загальному фонді бюджету не плануються і відображаються у бюджеті розвитку, який є складовою частиною спеціального фонду бюджету. У зв’язку із цим в міському бюджеті установлено профіцит загального фонду міського бюджету у сумі 1947,8 тис. грн., напрямком використання якого визначено передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку, та дефіцит на цю ж суму по спеціальному фонду. 

Основні цільові напрями розвитку податково-бюджетної політики:

 1. збільшення надходжень до місцевого бюджету внаслідок недопущення ухилення від сплати податку;
 2. налагодження співпраці міської ради та органів фіскальної служби із залучення доходів до місцевого бюджету;
 3. дотримання жорсткої фінансової дисципліни при використанні коштів  місцевого бюджету;
 4. недопущення утворення бюджетної заборгованості з розрахунків за заробітною платою та іншими соціальними видатками;
 5. недопущення утворення бюджетної заборгованості з розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні послуги.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. проведення роботи із забезпечення адміністрування податків і зборів та інших платежів – Володимир-Волинська ОДПІ ГУ ДФС та фінансово-економічний та інвестиційний відділ Устилузької міської ради;
 2. вжиття заходів щодо виявлення фактів уникнення від оподаткування суб’єктами підприємництва та забезпечення на цій основі зростання надходжень до місцевого бюджету - Володимир-Волинська ОДПІ ГУ ДФС,  Устилузька міська рада;
 3. здійснення аналізу поступлень до міського бюджету, з’ясування фактів зменшення поступлень податків та платежів – фінансово-економічний та інвестиційний відділ Устилузької міської ради спільно з  Володимир-Волинською ОДПІ ГУ ДФС;
 4. недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості під час виконання місцевого бюджету- фінансово-економічний та інвестиційний відділ та відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення  Устилузької міської ради;
 5. проведення роботи з орендарями ділянок земельних та майна міської комунальної власності відносно своєчасності та повноти сплати орендної плати – господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 6. недопущення випадків надання економічно необґрунтованих пільг суб’єктам господарювання об’єднаної територіальної громади  по сплаті податків, зборів та інших обов’язкових платежах - господарсько-земельний відділ та фінансово-економічний та інвестиційний відділ Устилузької міської ради;
 7. недопущення необгрунтованого збільшення чисельності працівників бюджетної сфери – Устилузька міська рада;
 8. забезпечення формування обсягів капітальних видатків місцевого бюджету відповідно до переліку інвестиційних проектів - фінансово-економічний та інвестиційний відділ Устилузької міської ради;
 9. концентрація фінансових ресурсів місцевого бюджету на пріоритетних напрямах розвитку, у тому числі за рахунок оптимізації місцевих цільових програм-Устилузька міська рада;
 10. оприлюднення інформації щодо використання бюджетних коштів в терміни передбачені законодавством - відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Устилузької міської ради.

 

3.2.Залучення інвестицій в економіку об’єднаної територіальної громади

Міністерством регіонального розвитку і будівництва у 2017 році передбачається виділення державної субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади.

В рамках «Програми транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020» планується залучення коштів для підвищення туристичної привабливості гідрологічного заповідника.

В рамках проекту «Реформа управління на сході України» Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ буде надано другий транш безповоротної фінансової допомоги на реалізацію проекту щодо реконструкції частини приміщення міської ради під ЦНАП.

 •  
 1. придбання автомобіля для потреб виконавчого комітету міської ради;
 2. придбання техніки для організації виробництва паливної щепи комунальним підприємством;
 3. реконструкція паливної та впровадження енергозберігаючих та термореноваційних заходів в будинку культури м.Устилуг;
 4. реконструкція частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. під НВК с. П’ятидні;
 5. реконструкція Устилузької міської ради;
 6. капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення Стенжаричі-Залужжя-Устилуг;
 7. капітальний ремонт дороги «Амбуків-Дарницьке-Заріччя»;
 8. зміцнення матеріально-технічної бази Устилузького ВУЖКГ;
 9. виготовлення ПКД на нове будівництво лінії електропередач;
 10. придбання меблів;
 11. реконструкція ЦНАП (пожежна сигналізація);
 12. придбання пожежного автомобіля;
 13. капітальний ремонт покрівлі ЗОШ І-ІІ ст.в с.Пятидні;
 14. виготовлення ПКД реконструкції об’єктів водопостачання  в населених пунктах громади;
 15. виготовлення ПКД реконструкції нежитлового приміщення в м.Устилуг для адміністративно-господарських потреб громади;
 16. виготовлення ПКД реконструкції приміщення Будинку культури в м.Устилуг (внутрішні роботи);
 17. виготовлення ПКД добудови Устилузької школи під опорну школу;
 18. виготовлення ПКД капітального ремонту приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. м.Устилуг під кворкінг центр та хаб клас;
 19. виготовлення ПКД капітального ремонту нежитлових приміщень під адміністративно-культурний центр сіл;
 20. виготовлення ПКД капітального ремонту паливної;
 21. виготовлення ПКД капітального ремонту частини тротуару;
 22. виготовлення ПКД капітального ремонту благоустрою біля пам’ятника;
 23. виготовлення ПКД капітального ремонту системи водопостачання;
 24. поточний ремонт теплотрас та паливних шкіл;
 25. капітальний ремонт доріг місцевого значення;
 26. поточний ремонт вулиць;
 27. будівництво вуличного освітлення;
 28. каналізування м.Устилуга;
 29. придбання шкільного автобуса.  

Перелік інвестиційних об’єктів,які планується реалізувати у 2017 році, наведений в додатку 1.

Основні цільові напрями розвитку інвестиційної політики:

 •  сприяння залученню вітчизняних та іноземних інвестицій в економіку об’єднаної територіальної громади;
 •  підвищення іміджу об’єднаної територіальної громади як території, привабливої для інвестування і співробітництва;
 • надання бюджетної підтримки розвитку соціальної сфери: будівництво, реконструкція, капітальний ремонт об’єктів інфраструктури комунальної власності;
 •  придбання обладнання для установ соціальної та культурної сфери комунальної власності та комунального транспорту;
 • сприяння реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на: розвиток транскордонного співробітництва, туристично-рекреаційного комплексу; реформування житлово-комунального господарства; впровадження ресурсо-і енергозберігаючих технологій.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. визначення інвестиційного попиту об’єднаної територіальної громади та на основі визначених державою пріоритетів розроблення пропозицій щодо обсягів субвенцій з державного бюджету місцевому бюджету на виконання інвестиційних проектів-Устилузька міська рада;
 2. проведення роботи щодо залучення інвестицій на розвиток соціально-економічного та культурного потенціалу об’єднаної територіальної громади-Устилузька міська рада;
 3. забезпечення підготовки інвестиційних проектів, що можуть реалізуватися за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку з метою вирішення соціально-економічних завдань об’єднаної територіальної громади-Устилузька міська рада;
 4.   формування бази даних інвестиційних матеріалів щодо залучення інвестицій-Устилузька міська рада;
 5.   налагоджувати та розвивати партнерські зв’язки у галузях економіки, соціального захисту, освіти, спорту, культури з містами – партнерами  в Україні та за кордоном-Устилузька міська рада;
 6. інформувати комунальні підприємства, установи та заклади, відділи міської ради про оголошення інвестиційних та грантових конкурсів, надавати методичні та практичні рекомендації по підготовці інвестиційних та грантових проектів-Устилузька міська рада;
 7. налагодження взаємозв’язків з торгово-промисловими палатами, асоціаціями та іншими громадськими організаціями, що сприятимуть залученню інвестицій в об’єднану територіальну громаду-Устилузька міська рада
 8. розробити спільно з громадою стратегічний розвитку об’єднаної територіальної громади.

 

3.3.Реформування відносин власності

         Станом на 31.12.2016 р. нараховується 426 укладених договорів оренди земель державної і комунальної власності об’єднаної територіальної громади, 20 договорів оренди водних об’єктів та 7 договорів оренди приміщень комунальної власності на території Устилузької міської ради.

Нормативно-грошова оцінка земель усіх населених пунктів Устилузької міської ради проведена на 100%.

Проводиться робота щодо врегулювання договірних відносин оренди комунального майна та своєчасності проплати за його використання.

Основні цільові напрями реформування відносин власності:

 • ефективне використання об’єктів комунальної власності;
 • організація обліку земель, які надані в оренду, постійне користування та власність;
 • активізація роботи по підготовці лотів для продажу права оренди земельних ділянок;
 • застосування конкурентних та прозорих процедур при передачі комунального майна в оренду або відчуження;

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. укладення нових договорів оренди приміщень комунальної власності на території громади - відділ бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Устилузької міської ради;
 2.  оновлення нормативно-грошової оцінки земель м. Устилуг-господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 3. провести земельні торги на земельну ділянку  комерційного призначення для обслуговування будівлі торгівлі (тимчасова споруда) площею 0,0080 га -  господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 4. піготовка та продаж права оренди на 3 земельних ділянки-господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 5. оновлення картографічних матеріалів на землі Устилузької міської ради- господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 6. проведення робіт по виготовленню документації із землеустрою по встановленню нових меж Устилузької міської ради - господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 7. продовжити роботи по встановленню меж м. Устилуг - господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 8. продовження робіт по оформленню правовстановлюючих документів на земельні ділянки комунальної власності- господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 9. закупівля на конкурентних засадах послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів - господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 10. виготовлення документації із землеустрою по поділу земельних ділянок житлової забудови м.Устилуг з метою передачі їх учасникам АТО - господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради.

 

 

 

 

 

4.Сприяння розвитку реального сектору економіки

4.1.Розвиток промисловості.

Особливість об’єднаної територіальної громади полягає в тому, що на її території станом на 01.01.2017 рокувідсутнє як таке промислове виробництво.

Основні цільові напрями розвитку промислової політики:

 • створення сприятливих умов для розвитку промислового виробництва;
 • пошук та залучення потенційних інвесторів в економіку обєднаної територіальної громади .

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. участь в інвестиційних проектах, спрямованих на розвиток промислового виробництва – суб’єкти підприємницької діяльності;
 2. залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в налагодження промислового виробництва на території об’єднаної територіальної громади – суб’єкти господарювання, Устилузька міська рада.

 

4.2.Розвиток підприємницької діяльності та регуляторна політика

Важливу роль в економічному розвитку об’єднаної територіальної громади відіграє малий та середній бізнес. Тому створеннядля нього сприятливих умов є одним із пріоритетів у діяльності Устилузької міської ради.

На території об’єднаної громади зареєстровано181 суб’єкт підприємницької діяльності, з них 50 - суб’єкти підприємницької діяльності-юридичні особи та 131-фізичні особи-підприємці. Особливістюоб’єднаної територіальної громади є те, що більшість суб’єктів господарювання здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі або сільському господарстві.

Протягом 2016 року Устилузькою міською радоюприйнято 2 регуляторних актів: «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» та «Про затвердження ставок земельного податку юридичним та фізичним особам на 2017 рік».

 Основні цільові напрями розвитку підприємницької діяльності та регуляторної   політики:

 • удосконалення та приведення у відповідність до чинного законодавства місцевих нормативно-правових  актів;
 • сприяння в інвестиційній підтримці малого та середнього підприємництва;
 • сприяння розвитку підприємництва шляхом створення центру надання адміністративних послуг;
 • провадження регуляторної політики, спрямованої на забезпечення прозорого і чіткого механізму взаємодії органів місцевої влади та суб’єктів підприємницької діяльності.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. створення центру надання адміністративних послуг в приміщенні Устилузької міської ради –Устилузька міська рада;
 2. забезпечення на постійній основі проведення системного аналізу стану здійснення заходів в напрямку вдосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності, покращення підприємницького клімату на території об’єднаної громади - Устилузька міська рада;
 3. забезпечення реалізації державної регуляторної політики, дотримання прозорості під час підготовки, прийняття, визначення результативності дії та перегляду регуляторних актів відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної діяльності у сфері господарської діяльності» Устилузька міська рада;
 4. проводити ярмарки з продажу сільськогосподарської продукції - суб’єкти підприємницької діяльності, Устилузька міська рада.

 

4.3.Формування конкурентного середовища

Основні цільові напрями конкуренції:

 • формування і розвиток середовища, яке забезпечуватиме ефективне використання суспільних ресурсів,
 • вільний вступ на ринок суб’єктів господарювання;
 • забезпечення свободи  вибору споживачам товарів широкого асортименту за принципом: краща якість - нижча ціна.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. недопущення адміністративних бар’єрів для вступу нових суб’єктів господарювання на товарні ринки, насамперед соціально значимі -Устилузька міська рада;
 2. усунення нерівних умов конкуренції суб’єктів господарювання – Устилузька міська рада;
 3. здійснення контролю за фінасово – господарською діяльністю комунальних підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг – Устилузька  міська рада.

 

                                      4.4.Агропромисловий комплекс

        Земельний фонд Устилузької міської ради складає 41 369,79 га, з них 23696,19 га або 57,28 % займають сільськогосподарські угіддя, в тому числі ріллі 15074,37 га, що свідчить про високий рівень сільськогосподарської освоєнності земель. В структурі сільськогосподарських угідь рілля складає – 63,61 %.

На території ради діє 14 сільськогосподарських підприємств, найбільшими з яких : Тзов «Пятидні»,  ТзОВ «Захід-Трейд», Тзов «ВВ Агро», ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика». Крім того, діє 16 фермерських  господарств, які користуються загальною площею сільськогосподарських угідь 3171,5288 га. Найбільші з них:  НД СФГ «Колача Є. Й.», ФГ «АІС- Агро», ФГ «Карпо-Агро»

7260,40 га сільськогосподарських угідь (земельних часток-паїв)  передано фізичними особами в оренду сільськогосподарським підприємствам та фермерським господарствам.     

         В структурі посівних площ по господарствах на території Устилузької міської ради 60% складають зернові,  по 15 % складають озимий ріпак і соя і 10 % зайнято просапними культурами.

         Основу тваринництва міської ради складає птахівництво (ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика») та свинарство (ТзОВ «Пятидні»).

Основні цільові напрями:

 • розвиток виробничої та  транспортної інфраструктури;
 • проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи, поширення серед суб’єктів господарювання всіх форм власності, широких верств населення інформації, відомостей з основних питань агропромислового комплексу;
 • збільшення кількості індивідуальних господарств, що утримують трьох і більше корів молочного напряму продуктивності та нарощення в них поголів’я корів.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. стимулювання фізичних осіб, які утримують три і більше корови молочного напряму продуктивності – господарсько-земельний відділ Устилузької міської ради;
 2. формування інфраструктури сільської місцевості – Устилузька міська рада;
 3. сприяння створенню обслуговуючих кооперативів, у тому числі молочарських та овочевих –Устилузька міська рада;
 4. стимулювання збільшення доходів сільських жителів шляхом сприяння перетворенню особистих селянських господарств у господарства товарного типу та розвитку підприємництва на селі – Устилузька міська рада;
 5. економічне стимулювання введення в оборот облогуючих земель – Устилузька міська рада.

 

4.5. Споживчий  ринок товарів і побутових послуг

На території об’єднаної територіальної громади діє 8 АЗС, 13 страхових компаній, 49 об’єктів роздрібної торгівлі, 2 заклади громадського харчування, 9 пилорам, 2 млини, готель на 17 місць, 1 перукарня, 2 майстерні по ремонту взуття. Широку мережу пунктів торгівлі  займає Устилузьке ССТ.

Основні цільові напрями:

 • розвиток секторів споживчого ринку, насичення його високоякісними товарами у повному обсязі за доступними цінами та гарантованої якості;
 • розширення доступності соціально значимих послуг побутового обслуговування населення сільських територій.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. сприяння розширення торговельної мережі соціально значущих продовольчих товарів – суб’єкти господарювання, Устилузька міська рада;
 2. залучення інвестицій у розбудову мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства та сфери послуг – суб’єкти господарювання, Устилузька міська рада;
 3. проведення ярмарків з продажу сільськогосподарської продукції, виробленої безпосередньо в особистих селянських і фермерських господарствах - Устилузька міська рада;
 4. сприяння забезпеченню соціальних потреб населення у побутових послугах в сільській місцевості - Устилузька міська рада.

 

4.6.Закупівля продукції (товарів, робіт і послуг).

          За період з 01.08.2016 по 26.12.2016 через систему електронних закупівель оголошено 41 закупівлю на загальну суму 6217,9 тис.грн.; через систему електронних закупівель проведено закупівель на суму 3182,1тис. грн.

          Загальна економічна вигода від проведених в 2016 році закупівель через систему «PROZZORO» - 389,8 тис.грн., що становить 12,3 % від загальної суми проведених торгів.

          На 2017 рік заплановано провести 15 допорогових закупівель на суму 1284,8 тис.грн.( закупівлякомп’ютерів, продуктів харчування, вугілля, меблів); 4 закупівлі по процедурі відкриті торги на суму 1351,5 тис.грн. (послуги їдалень, придбання легкового автомобіля, закупівля торфу, закупівлядизельного пального); 1 закупівля за переговорною процедурою на суму 489,3 тис.грн. (закупівля елекричної енергії).

Основні цільові напрями:

 • формування конкурентного середовища;
 • підвищення рівня прозорості здійснення закупівель;
 • отримання економічної вигоди;
 • запобігання проявам корупції.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. проведення запланованих закупівель через електронну систему закупівель «PROZZORO» - Устилузька міська рада;
 2. забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель згідно Закону України «Про публічні закупівлі»- Устилузька міська рада.

 

4.7.Житлово-комунальне господарство та благоустрій територій об’єднаної територіальної громади

          До складу житлово-комунального господарства Устилузької об’єднаної територіальної громадискладається з 2-х підприємств: Устилузького виробничного управління житлово-комунального господарства та комунального підприємства «Джерело».

На проведення заходів по благоустрою Устилузькому ВУЖКГ з місцевого бюджету  заплановано виділити у 2017 році кошти в сумі 180,0 тис.грн. Фінансова підтримка з місцевого бюджету даному підприємству запланована в сумі 180,0 тис.грн. 

На проведення заходів з благоустрою на території сіл громади в місцевому бюджеті заплановані кошти в сумі 14,8 тис.грн.

На фінансову підтримку КП «Джерело» планується виділити кошти в сумі 40,0 тис.грн.

У 2017 році планується зростання тарифу на централізоване водопостачання для всіх категорій споживачів до економічно обгрунтованого.

Основні цільові напрями:

 • створити  оптимальні умови, шляхом залучення інвестицій на проведення технічної модернізації, енерго  та ресурсозберігаючих заходів за яких комунальні підприємства  змогли б  не лише функціонувати, а ефективно здійснювати господарську діяльність, забезпечивши споживачів якісними послугами з водопостачання
 • забезпечення  результативної роботи комунальних підприємств об’єднаної територіальної громади;
 • надання якісних послуг в повному об’ємі із приведенням тарифів на житлово-комунальні послуги до рівня економічно обґрунтованих витрат;

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. забезпечення населення житлово-комунальними послугами належного рівня та якості - Устилузьке ВУЖКГ, КП «Джерело»,  Устилузька міська рада;
 2. здійснення технічного переоснащення, заміна застарілого обладнання, покращення матеріально-технічного  та програмного забезпечення галузі -   Устилузьке ВУЖКГ, КП «Джерело», Устилузька міська рада;
 3. встановлення економічно-обґрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги для населення з метою забезпечення повного відшкодування витрат виробництва, своєчасне їх коригування відповідно до зміни цін на складові собівартості -  Устилузьке ВУЖКГ, КП «Джерело», Устилузька міська рада;
 4. благоустрій прилеглих територій об’єктів соціально-освітньої сфери - Устилузьке ВУЖКГ, Устилузька міська рада;
 5. облаштування вуличного освітлення населених пунктів громади - Устилузьке ВУЖКГ, підрядні організації, Устилузька міська рада;
 6. організація робіт з очищення та озеленення території населених пунктів- Устилузьке ВУЖКГ, підрядні організації, Устилузька міська рада;
 7. реконструкція вуличного освітлення - Устилузьке ВУЖКГ, підрядні організації, Устилузька міська рада;
 8. обслуговування мереж зовнішнього освітлення за рахунок збільшення строку використання високоефективних освітлювальних приладів- Устилузьке ВУЖКГ, підрядні організації;
 9. створення парків, зелених зон, місць для масового відпочинку громадян, висадка нових зелених насаджень, догляд за зеленими насадженнями - Устилузьке ВУЖКГ, підрядні організації;
 10. утримання в належному стані кладовищ - Устилузьке ВУЖКГ;
 11. закупівля та оренда механічного обладнання, проведення заходів для обкосу трав, вирубки дерев, чагарників з метою підтримання зеленого покрову газонів та зелених насаджень - Устилузьке ВУЖКГ, підрядні організації, Устилузька міська рада;
 12. утеплення вбиральні сервісної зони для забезпечення економії електроенергії ,яка витрачається на обігрів приміщення в зимовий період - Устилузьке ВУЖКГ;
 13. виготовлення та встановлення сміттєвих контейнерів для забезпечення чистоти міста та залучення нових абонентів по послузі з вивозу ТПВ - Устилузьке ВУЖКГ;
 14. встановлення лічильників на свердловині та водозаборі для забезпечення  обліку води - Устилузьке ВУЖКГ.

      Перелік інвестиційних об’єктів,які планується реалізувати у 2017 році в даному напрямку, наведений в додатку 1.

 

4.8. Енергозбереження

         Протягом 2017 року основним напрямком роботи у сфері енергозбереження залишиться підвищення ефективності використання енергоносіїв та запровадження системи енергоменеджменту на об’єктах підприємств комунальної  та  соціальної сфери.

Основні цільові напрями:

 • модернізація існуючого обладнання, реконструкція паливних систем, впровадження енергозберігаючих заходів на діючому обладнанні, впровадження новітніх технологій, введення в енергобаланс місцевих та альтернативних видів палива, напрацювання нових технологічних схем і технічних рішень на  об’єктах соціально-культурної сфери бюджетних установ,   комунальних господарств громади , термореновація будівель та споруд;

–  підвищення енергонезалежності бюджетних установ та конкретних об’єктів в житлово-комунальній сфері за умови впровадження енергозберігаючих заходів на діючому енергообладнанні;

–  зменшення енергоємності виробництва одиниці продукції, виконаних робіт, наданих послуг;

– скорочення рівня  втрат  паливно-енергетичних ресурсів.

 Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. зменшення енергоспоживання в установах соціальної сфери,  бюджетних організаціях міської ради, адміністративних приміщеннях  шляхом проведення термореноваційних заходів,  модернізації централізованих систем теплозабезпечення та встановлення засобів обліку;
 2. впровадження сучасних систем та приладів обліку енергоресурсів;
 3. здійснення розрахунків за спожиті енергоресурси та воду виключно за показами приладів обліку для всіх категорій споживачів;
 4. здійснення заходів для заміщення сировини опалення природного газу на інші види енергоносіїв;
 5. здійснення заходів з ощадливого споживання паливно-енергетичних ресурсів.
 6. Для забезпечення 100 - відсоткового обліку споживання енергоресурсів у бюджетній сфері планується провести наступні заходи:
 7. встановлення приладів обліку теплової енергії, холодної і гарячої води та двотарифних лічильників електроенергії;
 8. заміна  дверей та вікон;
 9. зовнішнє та внутрішнє утеплення стін;
 10. модернізація чи заміна систем опалення в адміністративних будівлях;
 11. заміна ламп розжарювання на енергоощадні лампи.
 12. Першочергові енергозберігаючі заходи в житлово-комунальному   господарстві об’єднаної громади
 13.  впровадження автоматизованих систем управління, приладів обліку   холодної  води та зонних  лічильників електроенергії  на водонапірних баштах та на об’єктах водопостачання Устилузького ВУЖКГ;
 14. заміна насосного обладнання на водонапірних баштах;
 15. реконструкція водогонів.

Перелік інвестиційних об’єктів,які планується реалізувати у 2017 році в даному напрямку, наведений в додатку 1.

 

4.9.Розвиток та утримання мережі доріг та транспортне забезпечення.

  На території Устилузької об’єднаної територіальної громади налічується 136 вулиць протяжністю близько 99,1км, з них з асфальтобетонним покриттям – 24,2 км, бруківка – 8,2 км, з білощебеневим  покриттям – 5,6 км,   ґрунтові дороги – 42,4 км, щебенева – 14,2 км, гравійна 4,5 км, з них близько 35% доріг комунальної власності потребують капітального ремонту, а 40% -  поточного ремонту.

Основними проблемами незадовільного стану дорожно-вуличної мережі міської ради є те що :

 • дороги  збудовані більше 30 років тому і не відповідають вимогам сучасного автомобільного руху та технічним параметрам.  Значна частина асфальтобетонного покриття   має руйнування.  В умовах різкого збільшення інтенсивності руху дорожнє покриття не витримує навантаження та  значно зріс відсоток фізичного зносу асфальтобетонного покриття. Через незадовільний стан вони викликають постійні нарікання користувачів та власників транспортних засобів;
 • відсутність  достатньої кількості коштів як в державному так і в місцевих бюджетах на проведення робіт із капітального ремонту доріг. Технічний стан доріг підтримується за рахунок коштів, які виділяються на експлуатаційне утримання, яких критично не вистачає  Постійне недофінансування робіт з ремонту  доріг  призводить до різкого зменшення обсягів дорожніх робіт у порівнянні з нормативними вимогами і, як наслідок, дорожню інфраструктуру  населених пунктів міської ради – до незадовільного стану;
 • основною  галуззю міської ради є сільське господарство.  На даний час в міській раді працює 11 підприємств, установ організацій, що мають статус юридичної особи, і близько 100 фізичних осіб – підприємців. Для здійснення своєї господарської діяльності практично всі вони використовують транспортні засоби, часто – великої місткості і тоннажу. Тому у зв’язку зі значним транспортним навантаженням шляхова мережа втрачає свої експлуатаційні якості і потребує виконання робіт з утримання та капітального ремонту. На даний час здійснюється у більшості випадків поточний ямковий ремонт дорожнього покриття, який не має довготривалого ефекту і через деякий час потребує його повторного здійснення, про те  більш економічно вигідним за ямковий ремонт є капітальний ремонт дорожнього покриття, що відповідає всім сучасним стандартам та буде служити десятки років;
 • незадовільний  стан доріг погіршує благоустрій населених пунктів міської ради;
 • загострюється  соціальна напруга в громаді через незадовільний стан доріг, а особливо місцевого значення, так як перевізники відмовляються від  пасажирських маршрутів, які забезпечують автобусні перевезення пасажирів до центру громади, району та області.

         Питання капітального ремонту доріг є пріоритетним   напрямком діяльності міської ради.  Це один із шляхів  створення умов, щодо покращання   інвестиційної привабливості території міської ради, а особливо сільських населених пунктів, та забезпечення їх сталого розвитку.  

           На 2017 рік з місцевого бюджету на поточний ремонт доріг об’єднаної територіальної громади заплановано 500 тис.грн. На капітальний ремонт доріг з місцевого бюджету передбачено 752,91 тис.грн.

          Основні цільові напрями:

 • створення належних умов для надання населенню  доступних і якісних послуг із пасажирських перевезень;
 • підвищення ефективності  та надійності функціонування громадського  транспорту, облаштування місць для паркування транспортних засобів;
 • поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг комунальної власності громади,  місцевих доріг та переведення їх у відповідність з вимогами нормативних документів шляхом проведення поточних та капітальних ремонтів;
 • забезпечення безперервних, безпечних, економічних та зручних умов для руху транспортних засобів і пішоходів вулицями й дорогами в населених пунктах громади.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. провести інвентаризацію комунальних доріг в населених пунктах об’єднаної територіальної громади – Устилузька міська рада;
 2. розробити та прийняти Програму будівництва, реконструкції, ремонту та утримання вулиць і доріг загального користування місцевого значення  та комунальної власності у населених пунктах Устилузької міської ради  на 2017-2020 роки – Устилузька міська рада;
 3. поточний ремонт  доріг,  вулиць та прибудинкових територій комунальної власності - підрядні організації, Устилузька міська рада;
 4. придбання комунальної техніки для утримання вулично – дорожної мережі – Устилузька міська рада;
 5. забезпечення безпечних та комфортних умов дорожнього руху на території міської ради – Устилузька міська рада;
 6. проведення заходів по боротьбі із снігом та ожеледицею – Устилузька міська рада;
 7. грейдерування  дорожнього покриття – підрядні організації;
 8. приведення рівня освітлення вулиць і доріг до нормативних вимог підрядні організації, Устилузька міська рада;
 9. встановлення та ремонт транспортного огородження на вулицях населених пунктів громади – підрядні організації, Устилузька міська рада;
 10. поточний ремонт дороги в напрямку сіл Зоря-Ворчин – підрядні організації, Устилузька міська рада;
 11. капітальний ремонт дороги в напрямку сіл Зоря-Ворчин – підрядні організації, Устилузька міська рада;

Перелік інвестиційних об’єктів,які планується реалізувати у 2017 році в даному напрямку, наведений в додатку 1.

 

5.Підвищення соціальних стандартів життя.

5.1.Зайнятість населення та ринок праці.

         Основні цільові напрями:

 • збереження існуючих та створення нових робочих місць з належними умовами та гідною оплатою праці;
 • розширення сфери застосування праці;
 • забезпечення соціального захисту населення від безробіття;
 • підвищення рівня зайнятості населення шляхом залучення до активних програм сприяння зайнятості

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. підвищення рівня зайнятості сільського населення шляхом дії «Зимової агрошколи», «Школи підтримки культури і туризму» -міськрайонний центр зайнятості;
 2. реалізація політики підтримки розвитку малого та середнього бізнесу та самостійної зайнятості населення шляхом забезпечення супроводу суб’єктів малого підприємництва з питань організації та провадження підприємницької діяльності; надання безробітним одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи; інформування населення через засоби масової інформації про успішних підприємців-міськрайонний центр зайнятості;
 3. підвищення професійної підготовки населення шляхом здійснення навчання безробітних; підтримка професійно-освітньої діяльності громадян з особливими потребами; стимулювання до підвищення рівня конкурентоспроможності на ринку праці осіб віком від 45 років; підвищення мотивації молоді до оволодіння робітничими професіями-міськрайонний центр зайнятості;
 4. проведення інформаційної роботи щодо перспектив зайнятості через Веб-портал служби зайнятості, «Центри кар’єри», «Навігатора ринку праці» - міськрайонний центр зайнятості.

 

5.2.Соціальний захист населення.

         З метою здійснення заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень,  вирішення  питань забезпечення матеріально-технічного, медичного, соціального, побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян, які проживають на території ради та здійснення   підтримки малозабезпечених громадян, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях,  розроблена та прийнята Програми соціального захисту населення Устилузької міської ради на 2017 рік.

    Основні цільові напрями:

 • забезпечення підтримки малозабезпечених сімей, людей, які опинилися в скрутних життєвих ситуаціях, соціально-побутові, трудові та медичні реабілітації інвалідів та громадян інших пільгових категорій;
 • подальшого вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення матеріально-технічного, медичного, соціального, побутового, культурного обслуговування малозабезпечених громадян, які проживаються на території ради;
 • здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень;
 • удосконалення системи надання соціальних послуг, підвищення їх якості та ефективності;
 • підвищення рівня соціального захисту учасників АТО, членів їх сімей та сімей, члени яких загинули під час здійснення АТО.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків

 1. надання одноразової матеріальної допомоги на лікування – Устилузька міська рада;
 2. надання одноразової допомоги для громадян, які потрапили в скрутні життєві обставини – Устилузька міська рада;
 3. надання щорічної одноразової допомоги громадян пільгових категорій: інваліда  війни, ветеранам війни, учасникам бойових дій, воїнам-афганцям, чорнобильцям, інвалідам армії, мобілізованим до Збройних сил України, добровольцям, які захищають національні інтереси та членам їх сімей – Устилузька міська рада;
 4. надання одноразової допомоги на похвання громадян, які ніде не працюють і не є пенсіонерами – Устилузька міська рада;
 5. переміювання до свят (матеріальна допомога) – Устилузька міська рада;
 6. надання матеріальної допомоги та придбання подарунків інвалідам, в тому числі дітям – інвалідам, дітям сиротам - Устилузька міська рада;
 7. придбання подарунків дітям з особливими потребами - Устилузька міська рада;
 8.  надання допомоги людям з особливими потребами - Устилузька міська рада;
 9. надання допомоги донорам - Устилузька міська рада;
 10. забезпечити своєчасне надання пільг та субсидій населенню на житлово-комунальні послуги - управління праці та соціального захисту населення Володимир-Волинської райдержадміністрації;
 11. забезпечення державної підтримки різних категорій населення об’єднаної територіальної громади шляхом призначення та виплати допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам- управління праці та соціального захисту населення Володимир-Волинської райдержадміністрації;
 12. ведення реєстру демобілізованих учасників антитерористичної операції та членів їх сімей-Устилузька міська рада;
 13. соціальний супровід сімей загиблих, зниклих безвісти, полонених АТО – Устилузька міська рада;
 14. проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи в частині порядку надання пільг та компенсацій, соціальних гарантій – Устилузька міська рада;
 15. сприяння участі демобілізованих учасників АТО та членів їх сімей у громадському житті-Устилузька міська рада;
 16. забезпечити належний рівень обслуговування громадян при наданні їм законодавчо передбачених соціальних послуг  - територіальний центр соціального обслуговування населення Володимир-Волинської райдержадміністрації.

 

5.3. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування.

         Основні цільові напрями:

 •  
 •  

 

 

 

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

забезпечення своєчасного фінансування та виплати пенсій жителям об’єднаної територіальної громади – управління Пенсійного фонду у Володимир-Волинському районі;

 1. запровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення - управління Пенсійного фонду у Володимир-волинському районі;
 2. забезпечення цільового використання пенсійних коштів - управління Пенсійного фонду у Володимир-Волинському районі;
 3. здійснення перерахунку пенсій відповідно до змін в чинному законодавстві- управління Пенсійного фонду у Володимир-волинському районі;
 4. продовження роботи зі створення та впровадження автоматизованої системи Накопичувального фонду загальнообов’язкового державного пенсійного страхування - управління Пенсійного фонду у Володимир-Волинському районі.

 

5.4.Підтримка сім’ї, молоді та спорту

Протягом 2017 року планується проведеннякультурно-розважальнихзаходів, які будуть спрямовані на створення сприятливих умов для соціального становлення та розвитку молоді, реалізації державної молодіжної політики, підвищення рівня обізнаності молоді.

         Основні цільові напрями:

 • забезпечення системного та комплексного підходу у вирішенні проблем сім’ї та молоді, формування самодостатньої особистості та сім'ї;
 • забезпечення системної та цілеспрямованої діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, сім’ї, освітніх закладів, інших соціальних інститутів щодо формування у молодого покоління високої патріотичної свідомості, почуття вірності, любові до Батьківщини, турботи про благо свого народу, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку із захисту національних інтересів, цілісності, незалежності України;
 • підвищення ефективності реалізації державної політики у сфері фізичної культури і спорту;
 • сприяння фізичному і духовному розвитку молоді, формуванню у свідомості основ здорового способу життя;
 • створення умов для задоволення потреб кожного громадянина у фізичному розвитку, зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;
 • створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей шляхом належної організації оздоровлення і відпочинку.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. вшанування пам’яті героїв Небесної Сотні та героїв АТО: проведення в навчальних закладах інформаційно-просвітницьких та виховних заходів, створення в навчальних закладах куточків Пам’яті, залучення молоді до волонтерської діяльності – навчальні заклади громади, Устилузька міська рада;
 2. вдосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді: проведення щорічного районного фестивалю фізичної культури та військово-патріотичного виховання учнівської та студентської молоді «Нащадки козацької слави», проведення щорічних зльотів «Юний патріот» та «Юність», щорічний фестиваль української патріотичної пісні, участь у зборі молодих козаків, проведення благодійних акцій – навчальні заклади громади, Устилузька міська рада;
 3. розвиток неформальної освіти за напрямком національно-патріотичного виховання: участь у «Школі патріотичного гарту», проведення конкурсу проектів «Український патріотичний малюнок» - навчальні заклади громади, Устилузька міська рада;
 4. проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів – ЦФЗН «Спорт для всіх»;
 5. сприяти відкриттю та створенню умов для діяльності спортивного клубу із жителів об’єднаної громади, зайнятих на виробництві, спрямувати їх діяльність на проведення реабілітаційних та професійно-прикладних занять після трудового відновлення працівників - ЦФЗН «Спорт для всіх»;
 6. приведення у належний стан та забезпечення збереження спортивних майданчиків, спортивного залу та інших спортивних споруд, що знаходяться в місцях проживання та масового відпочинку населення - ЦФЗН «Спорт для всіх», Устилузька міська рада;
 7. залучення до занять фізичною культурою та спортом дітей-сиріт, дітей-інвалідів- дітей із малозабезпечених і багатодітних сімей та учнів, схильних до правопорушень - ЦФЗН «Спорт для всіх»;
 8. сприяти створенню дитячо-підліткового спортивного клубу - ЦФЗН «Спорт для всіх», Устилузька міська рада;
 9. підвищення рівня та якості послуг у сфері оздоровлення та відпочинку дітей - навчальні заклади громади, Устилузька міська рада;
 10. збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами оздоровлення та відпочинку - навчальні заклади громади, Устилузька міська рада;
 11. організація та проведення щорічного огляду-конкурсу літніх оздоровчих таборів при школах громади- навчальні заклади громади, Устилузька міська рада;
 12. застосування економічно вигідних, ефективних, альтернативних форм відпочинку та оздоровлення дітей – навчальні заклади громади, Устилузька міська рада.

 

5.5. Освіта

             На території об’єднаної територіальної громади функціонує 3 -  ЗОШ І-ІІІ ступеня, 3 -  ЗОШ І-ІІ ступеня, 2 - ЗОШ І ступеня та 1 навчально-виховний комплекс, у яких навчається 747 учнів.

Мережа дошкільних навчальних закладів об’єднаної територіальної громади включає 7 дитсадків.

У дитсадках виховується 240 дітей.

           Станом на 01.01.2017 року в навчальних закладах налічується 221 учень (29 %) , що  проживає за межею пішохідної доступності і потребує регулярного підвозу до навчальних закладів і додому. Підвіз здійснюється  4  шкільними автобусами (186) та двома перевізниками (Хотячів – Устилуг, Хрипаличі – П`ятидні) (35).

Устилузькою міською радою та керівниками навчальних закладів проводиться робота щодо організації харчування учнів, своєчасно приймаються відповідні управлінські рішення.

         В усіх навчально-виховних закладах об’єднаної громади харчування дітей організовано на достатньому рівні. На території Устилузької ОМТГ харчуються вихованці 5 дитячих дошкільних навчальних закладів та  6 загальноосвітніх навчальних закладів, які мають власні приміщення їдалень.

          В літній період в оздоровчих таборах харчуватиметься, орієнтовно, 360 школярів. Вихованці дошкільних навчальних закладів об’єднаної громади 100% охоплені триразовим гарячим харчуванням.

На фінансування закладів освіти Устилузької об’єднаної територіальної на 2017 рік необхідно 16865,5 тис. грн.: освітня субвенція – 8330,6 тис.грн., кошти місцевого бюджету на функціонування загальноосвітніх навчальних закладів – 4653,9 тис. грн., кошти місцевого бюджету на функціонування дошкільних навчальних закладів – 3881,0 тис. грн.,

Основні цільові напрями:

 • повне охоплення дітей, які досягли 5-річного віку, дошкільною освітою та забезпечення впровадження  Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти;
 • створення умов для забезпечення рівного доступу до якісної освіти;
 • зміцнення та оновлення навчально-матеріальної бази освітніх установ;
 • створення умов для збереження життя і здоров’я всіх учасників навчально-виховного процесу;
 • належна організація підвозу учнів сільської місцевості, що проживають за межею пішохідної доступності, до навчальних закладів;
 • удосконалення мережі навчальних закладів, а також розширення можливостей для гурткової та позакласної роботи.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. реконструкція частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. під навчально-виховний комплекс с. П`ятидні Устилузької об’єднаної міської територіальної громади Волинської обл. – Устилузька міська рада;
 2. реконструкція дошкільного навчального закладу села Зоря                  (результатом реалізації даного проекту буде переведення режиму роботи даного навчального закладу із короткотривалого на повний) – Устилузька міська рада;
 3. капітальний ремонт ДНЗ с. Рогожани (результатом реалізації даного проекту буде переведення режиму роботи даного навчального закладу із сезонного на цілорічний) – Устилузька міська рада;
 4. оптимізація ЗОШ І ст. с. Амбуків - Устилузька міська рада;
 5. забезпечення регулярного та безоплатного підвезення учнів і вчителів сільської місцевості до місць навчання, на роботу та у зворотному напрямку – керівники навчальних закладів, Устилузька міська рада;
 6. забезпечення екскурсійного обслуговування учнівської молоді, її участі в конкурсах, спортивних змаганнях, спартакіадах, олімпіадах, фестивалях, заходах районного, обласного рівнів та рівня територіальної громади - керівники навчальних закладів, Устилузька міська рада;
 7. забезпечення участі учасників навчально-виховного процесу в нарадах, семінарах, інших заходах всіх рівнів - керівники навчальних закладів, Устилузька міська рада;
 8. оптимізація мережі загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості - Устилузька міська рада;
 9. придбання шкільного автобуса за кошти з місцевого бюджету та інших джерел фінансування – Устилузька міська рада;
 10.  створення умов для повноцінного харчування учнів та вихованців, організація гарячого харчування дітям пільгових категорій, які навчаються у навчальних закладах Устилузької об’єднаної міської територіальної громади – Устилузька міська рада:
 11.  удосконалення управління системою організації харчування з метою оптимізації витрат на її функціонування та збільшення охоплення харчуванням учнів навчальних закладів – Устилузька міська рада;
<>12) покращення технічного стану навчальних закладів (ремонт внутрішніх санвузлів, поточний ремонт заїздів  у школи, закупівля матеріалів для огорожі, електрообладнання)  – керівники навчальних закладів, Устилузька міська рада;
 •  проведення енергозберігаючих та термореноваційних заходів у навчальних закладах громади - Устилузька міська рада;
 •  капітальний ремонт систем водопостачання та теплопостачання ДНЗ м. Устилуг  - Устилузька міська рада;
 •  реконструкція зовнішніх мереж і споруд каналізації ДНЗ м. Устилуг  - Устилузька міська рада;
 •  проведення заходів по енергозбереженню, термореновації та покращенню матеріально-технічної бази навчальних закладів громади - Устилузька міська рада.

Перелік інвестиційних об’єктів,які планується реалізувати у 2017 році в даному напрямку, наведений в додатку 1.

 

 

5.6. Культура

              Мережа закладів культури складається з 12 будинків культури та клубів, 7 бібліотек, Устилузької дитячої школи мистецтв - музею садиби І.Стравінського.

         Основні цільові напрями:

 • підвищення ефективності використання базової мережі закладів культури, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури і мистецтв;
 • створення сприятливих умов для розвитку аматорського мистецтва;
 • проведення масових культурно- мистецьких заходів;
 • спрямування зусиль на організацію змістовного дозвілля населення;
 • збереження та популяризація культурної спадщини.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури – Устилузька міська рада;
 2. реконструкція паливної та впровадження енергозберігаючих та термореноваційних заходів в будинку культури м. Устилуг – устилузька міська рада;
 3. продовження роботи з відновлення стаціонарного опалення в сільських бібліотеках та клубних закладах, проведення ремонтів сільських закладів культури та створення умов для організації в них культурного дозвілля населення – Устилузька міська рада;
 4. проведення заходів по покращенню технічного стану будівель закладів культури – Устилузька міська рада;
 5. забезпечення подальшого розвитку української культури, підвищення рівня культурного обслуговування населення – Устилузька міська рада;
 6.  участь у музичному фестивалі «Стравінський та Україна» - Устилузька дитяча школа мистецтв – Устилузька міська рада;
 7. ініціювати поповнення бібліотечних фондів новими виданнями – Устилузька міська рада;
 8. проведення заходів щодо визначення балансоутримувачів пам’яток історії місцевого значення, розташованих на території об’єднаної територіальної громади – Устилузька міська рада;
 9. надання методичної допомоги колективам аматорського мистецтва закладів культури – Устилузька міська рада;
 10. створення світлиць в будинках культури – Устилузька міська рада.

Перелік інвестиційних об’єктів,які планується реалізувати у 2017 році в даному напрямку, наведений в додатку 1.

 

5.7.Охорона здоров’я

 На території об’єднаної територіальної  громади функціонує Устилузька міська лікарня на 20 ліжок стаціонару та 10 ліжок денного стаціонару з фізіотерапевтичним кабінетом, Устилузька амбулаторія загальної практики сімейної медицини, 16 фельдшерсько-акушерських пунктів.

         Фінансування закладів охорони здоров’я Устилузької об’єднаної територіальної громади здійснюється за рахунок медичної субвенції державного бюджету .

          З місцевого бюджету на покриття видатків по енергоносіях закладів охорони здоров’я Устилузької громади кошти в сумі 103,1 тис.грн. передаються до бюджету м.Володимир-Волинський.

Основні цільові напрями:

 • забезпечення доступності медичних послуг, особливо жителів сільської місцевості;
 • пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної медицини;
 • втілення медичних стандартів надання медичної допомоги.

     Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. забезпечення доступності медичних послуг -  Устилузька міська лікарня, амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
 2. проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя - Устилузька міська лікарня, амбулаторія загальної практики сімейної медицини;
 3. поліпшення матеріально-технічного стану комунальних закладів охорони здоров’я, оновлення медичного обладнання, санітарного транспорту та впровадження енергозберігаючих технологій – Устилузька міська рада.

 

5.8. Туристично-рекреаційна галузь.

Основні цільові напрями:

 • створення сприятливих умов для розвитку туристичної галузі на території об’єднаної громади;
 •  розширення асортименту запропонованих суб’єктами господарювання туристичних послуг;
 • ефективне використання туристичного потенціалу території об’єднаної громади;
 • розвиток сільського туризму .

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. залучення незайнятого населення (власників особистих селянських господарств) до заняття сільським туризмом – Устилузька міська рада;
 2. сприяти встановленню інформаційних дорожніх знаків про розташування об’єктів туристичного показу, закладів соціальної сфери, охорони здоров’я, готельного та ресторанного господарства українською та англійською мовами  – Устилузька міська рада;
 3. випуск та розповсюдження сувенірної продукції із місцевою символікою – Устилузька міська рада;
 4. забезпечення презентації туристичного потенціалу на всеукраїнських та міжнародних туристичних виставках – Устилузька міська рада.

 

 

 

6. Надання адміністративних послуг

          У 2016 році  було утворено структурний підрозділ виконавчого комітету – Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

       Основні цільові напрями:

 • розширення переліку адміністративних послуг з акцентом на найбільш затребувані населенням громади послуги;
 •  забезпечення комфортних умов та максимальної оперативності надання адміністративних послуг;
 • забезпечення доступності адміністративних послуг;
 • уникнення використання посередницьких послуг при отриманні адміністративних послуг.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. доповнення переліку послуг послугами по наданню соціальних та державних допомог малозабезпеченим сім’ям, сім’ям з дітьми одиноким матерям і т.д., а також послугами по реєстрації нерухомого майна, юридичних та фізичних осіб - ЦНАП ;
 2. відкриття реконструйованого приміщення ЦНАП – Устилузька міська рада;
 3. заповнення вакантних посад державного реєстратора та адміністратора Устилузька міська рада;
 4. проведення навчань з працівниками ЦНАП, участь у профільних семінарах – Устилузька міська рада;
 5. наповнення та підтримка в актуальному стані матеріалів по роботі ЦНАП на сайті міської ради - ЦНАП ;
 6. розробка проекту мобільного офісу ЦНАП – Устилузька міська рада;
 7. розширення можливостей щодо використання інтернетресурсу для надання адміністративних послуг в режимі он-лайн – Устилузька міська рада.

Перелік інвестиційних об’єктів,які планується реалізувати у 2017 році в даному напрямку, наведений в додатку 1.

 

7. Охорона навколишнього природного середовища

Значний вплив на стан якості води річки Західний Буг мають забруднення, що потрапляють у річку із зворотними водами Львівської області та прилеглих до неї територій. На забруднення річки Луга мають вплив стічні води населених пунктів Іваничі, Локачі, Павлівка та очисні споруди м.Володимир-Волинський.

На стан повітря значний вплив мають розташовані поблизу м.Устилуг АЗС та комбікормовий завод ПАТ «Володимир-Волинська птахофабрика», а також великий потік автомобільного транспорту, який прямує до кордону з Польщею та у зворотному напрямку.

Основні цільові напрями:

 • зменшення стихійних сміттєзвалищ;
 • зменшення негативного впливу на стан довкілля промислових та житлово-комунальних об’єктів.

Основні заходи для забезпечення виконання цільових напрямків:

 1. реалізація заходів з охорони і раціонального використання природних ресурсів – Устилузька міська рада;
 2. раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів – Устилузька міська рада;
 3. впровадження сучасних технологій санітарного очищення населених пунктів – Устилузька міська рада;
 4. проведення робіт по централізованому збиранню та вивезенню відходів – Устилузька міська рада;
 5. ліквідація стихійних сміттєзвалищ – Устилузька міська рада;
 6. реконструкція зовнішніх мереж і споруд каналізації ДНЗ м. Устилуг  - Устилузька міська рада.

Перелік інвестиційних об’єктів,які планується реалізувати у 2017 році в даному напрямку, наведений в додатку 1.

 

8. Результати виконання програми

            Результати реалізації Програми соціально-економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017-2019 роки ( далі – Програма) визначаються шляхом проведення моніторингу соціально-економічного та культурного розвитку об’єднаної територіальної громади.

            Доповнення та зміни по цільових програмах будуть автоматично вважатися змінами до Програми соціально-економічного та культурного розвитку громади.

            Для проведення моніторингу застосовуються статистичні, економічні та аналітичні показники соціально-економічного та культурного розвитку громади.

            Основними завданнями моніторингу реалізації Програми є збір, узагальнення, періодичний аналіз відповідних показників та визначення ефективності реалізації Програми.

            Моніторинг проводиться на підставі даних відділів міської ради, комунальних підприємств та суб’єктів господарювання об’єднаної громади.

            Устилузька міська рада, суб’єкти господарювання щоквартально надають фінансово-економічному та інвестиційному відділу Устилузької міської ради інформацію щодо її виконання до 10 числа місяця наступного за звітним.

            Фінансово-економічний та інвестиційний відділ узагальнює подану інформацію. Звіт про хід виконання Програми щопівроку заслуховується на засіданні виконавчого комітету міської ради та сесії міської ради.

            Організація виконання реалізації Програми покладається на заступників міського голови згідно з розподілом функціональних обов’язків.

           

 

 

            ПЕРЕЛІК ДІЮЧИХ МІСЦЕВИХ ЦІЛЬОВИХ ПРОГРАМ ТА ТИХ,  ЯКІ БУДУТЬ  ПРИЙНЯТІ  ПРОТЯГОМ 2017 РОКУ:

 • Програма забезпечення пожежної безпеки в Устилузькій міській раді на 2017 рік;
 • Програма соціального захисту населення Устилузької міської ради на 2017 рік;
 • Програма розвитку фізичної культури і спорту Устилузької міської ради на 2017 рік;
 • Програма благоустрою території Устилузької об’єднаної міської територіальної громади на 2016-2018 роки;
 • Програма розвитку та удосконалення організації харчування в навчальних закладах Устилузької об’єднаної міської територіальної громади на 2017 рік;
 • Програма «Шкільний автобус на 2016-2018 роки»;
 • Програма підтримки особистих селянських господарств, розвитку тваринництва (спеціальна дотація особистим селянським господарствам на утримання 3-ох і більше корів, часткового здешевлення вартості штучного осіменіння корів) на 2016-2020 роки;
 • Програма «Національно-патріотичне виховання та підготовка молоді до служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях» на 2016-2020 роки;
 • Програма «Про підтримку учасників Антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017 рік;
 • Програма «Оздоровлення та відпочинок дітей Устилузької об’єднаної міської територіальної громади» на 2016-2020 роки;
 • Програма «Безпечна громада 2016-2017 роки»;
 • Програма фінансової підтримки комунальних підприємств Устилузької міської ради на 2017-2020 роки;
 • Програма фінансової підтримки депутатської діяльності на 2017-2020 роки;
 • Програма розвитку освіти Устилузької міської ради на 2017-2018 роки;
 • Програма зайнятості населення Устилузької міської ради на ІІ півріччя 2016 року та 2017 рік;
 • Програма будівництва, реконструкції, ремонту та утримання дорожньої інфраструктури в Устилузькій міській раді на 2017-2020 роки;
 • Програма профілактики правопорушень на території Устилузької об’єднаної міської територіальної громади на 2017-2018 роки;
 • Програма питного водозабезпечення населення міста Устилуга на період до 2020 року.

 

 

Секретар міської ради Л.В. Касьян

 

 

 

                                                                        Додаток

до Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Устилузької

міської ради на 2017-2019 рр.

 

 •  

об’єктів, які пропонується реалізувати у 2017 році в межах Програми  соціально-економічного та культурного розвитку Устилузької міської ради на 2017-2019 рр. за кошти місцевого бюджету та інших джерел фінансування

 •  

Назва об’єкта

 1.  

Придбання автомобіля для потреб виконавчого комітету міської ради

 1.  

Придбання техніки для організації виробництва паливної щепи комунальним підприємством Устилузької об’єднаної міської територіальної громади

 1.  

Реконструкція паливної та впровадження енергозберігаючих та термореноваційних заходів в Будинку культури м.Устилуг, вул. Левінцова, 18 Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Придбання пожежного автомобіля для підвищення рівня безпеки Устилузької ОМТГ

 1.  

Капітальний ремонт покрівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ст. в с.П’ятидні Устилузької об’єднаної міської територіальної громади

 1.  

Реконструкція об’єктів водопостачання в населених пунктах Устилузької об’єднаної міської територіальної громади

 1.  

Реконструкція нежитлового приміщення по вул. Левінцова, 12 в м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області для адміністративно-господарських потреб громади, в тому числі місцевої пожежної команди

 1.  

Реконструкція приміщення будинку культури в м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області (внутрішні роботи)

 1.  

Добудова ЗОШ І-ІІІ ст. м.Устилуг, вул. Володимирська,4 Володимир-Волинського району Волинської області під опорну школу

 1.  

Капітальний ремонт приміщення ЗОШ І-ІІІ ст. м. Устилуг по вул. Володимирська, 4 Володимир-Волинського району Волинської області під кворкінг центр та хаб клас

 1.  

Поточний ремонт об’єктів водопостачання в с. Ворчин Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Поточний ремонт об’єктів водопостачання в с. Микитичі Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Капітальний ремонт нежитлового приміщення по вул. Лесі Українки, 29 в с. ЛудинВолодимир-Волинського району Волинської області під адміністративно-культурний центр села

 1.  

Капітальний ремонт тротуару по вул. Липовій в м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Капітальний ремонт паливної ЗОШ І-ІІІ ст. м. Устилуг, вул. Володимирська, 4 Володимир-Волинського району Волинської області із встановленням додаткового котла

 1.  

Капітальний ремонт благоустрою біля пам’ятного знаку «Полеглим за волю України» вул. Володимирська м. Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Капітальний ремонт системи водопостачання ДНЗ м.Устилуг, вул.Б. Хмельницького, 6Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Поточний ремонт теплотрас та паливних шкіл

 1.  

Реконструкція частини приміщення ЗОШ І-ІІ ст. під навчально-виховний комплекс с. П’ятидні Устилузької об’єднаної міської територіальної громади Волинської області

 1.  

Реконструкція Устилузької міської ради по вул. Володимирській, 40 в м. Устилуг Володимир - Волинського району Волинської області

 1.  

Співфінансування субпроекту «Вдосконалення медичної допомоги хворим на хвороби систем кровообігу»

 1.  

Виготовлення проектно-кошторисної документації на нове будівництво лінії електропередач вул. Садова, Нова, Героїв Небесної Сотні

 1.  

Поточний ремонт Устилузької міської ради по вул. Володимирській, 40 в м.Устилуг Володимир - Волинського району Волинської області

 1.  

Придбання комплекту меблів в Устилузьку міську раду

 1.  

Придбання підручників

 1.  

Реконструкція ЦНАПу (пожежна сигналізація) та водогін Устилузької міської ради по вул. Володимирській, 40 в м.Устилуг Володимир - Волинського району Волинської області

 1.  

Співфінансування із Фондом Палиці (комп’ютери садочок Лудин)

 1.  

Співфінансування із Фондом Палиці (БК апаратура)

 1.  

Придбання меблів, устаткування в садочки (ДНЗ с.Зоря, ДНЗ с.Рогожани)

 1.  

Поточний ремонт вул. Прикордонна с. Стенжаричі Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Капітальний ремонтавтомобільної дороги загального користування місцевого значення С030120 Стенжаричі-Залужжя-Устилуг /Н22/км 0+000 - км + 020 Володимир-Волинського району

 1.  

Поточний дрібний ремонт автомобільної дороги місцевого значення О 030103 Амбуків-Дарницьке-Заріччя Володимир-Волинського району, Волинської області

 1.  

Капітальний ремонт  автомобільної дороги    місцевого значення  С 030128   Селиськи  до а/д   О 030101  Володимир-Волинського району  Волинської області

 1.  

Капітальний ремонта/дО 030103 Амбуків-Дарницьке-Заріччя на ділянці село Лудин-Дарницьке Володимир-Волинського району, Волинської області

 1.  

Поточний ремонт вул. Садова в м.Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Поточний ремонт вул. Лугова від ПК 10+00 до ПК 12+25 в селі Микитичі Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Поточний ремонт проїзду з вул. Лугова на вул. Молодіжна в селі Микитичі Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Поточний ремонт проїзду з вул. Липова на вул. Гагаріна в м.Устилуг Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Поточний ремонт водогону в с. Зоря Володимир-Волинського району

 1.  

Будівництво вуличного освітлення сіл Рогожани, Ізов Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Поточний ремонт дороги до кладовища в с.Рогожани Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Каналізування міста Устилуга. Будівництво очисних споруд глибокої біологічної очистки стічних вод «Біотал»

 1.  

Придбання шкільного автобуса

 1.  

Придбання обладнання для сесійного залу міської  ради (придбання та встановлення системи «Рада»)

 1.  

Придбання та встановлення камер відеоспостереження та інші                                                                         

 пристрої мережі АВС

 1.  

Реконструкція зовнішніх мереж і споруд каналізації ДНЗ м. Устилуг

 1.  

Реконструкція будівлі, що перебуває у власності територіальної громади м.Устилуг за адресою: Волинська область, м.Устилуг, вул.Володимирська, 40 для облаштування приміщення та розміщення в ньому Центру надання адміністративних послуг

 1.  

Поточний ремонт вул. Вербова в с.Лудин  Володимир-Волинського району Волинської області

 1.  

Поточний ремонт частини приміщення НВК «ЗОШ І ст.-ДНЗ» с.Хотячів Володимир-Волинського району Волинської області

 

Заступник міського голови з питань С.Є. Дубицька

діяльності з виконавчих органів ради

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь