Устилузька громада

Волинська область Володимирський район

Перелік соціальних послуг, умови та порядок їх надання структурними підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району

Дата: 20.12.2022 16:18
Кількість переглядів: 249

Загальні  положення

1. Основною метою діяльності територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Володимир-Волинського району (далі — територіальний центр)  є забезпечення найкращих інтересів громадян, жителів Володимир-Волинського району які потрапили в складні життєві обставини і потребують надання соціальних послуг. Соціальні послуги надаються громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України. Територіальний центр надає такі соціальні послуги: 

- догляд вдома;

- догляд стаціонарний.

       Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги:

- натуральна допомога

- денний догляд;

- підтримане проживання;

- соціальна адаптація;

- соціальна інтеграція та реінтеграція;

- надання притулку;

- екстрене (кризове) втручання;

- консультування;

- соціальний супровід;

- представництво інтересів;

- посередництво (медіація);

- соціальна профілактика;

- натуральна допомога;

- фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору;

- інформування;

- інші соціальні послуги відповідно до визначених потреб.

         Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики та поділяються на послуги, що надаються:

1) екстрено (кризово) - невідкладно (протягом доби) у зв’язку з обставинами, що загрожують життю та/або здоров’ю отримувача соціальних послуг;

2) постійно - не менше одного разу на місяць протягом більше одного року;

3) тимчасово - не менше одного разу на місяць протягом до одного року;

4) одноразово.

         Надання соціальних послуг у територіальному центрі здійснюється згідно з планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності його структурних підрозділів.

         Надання соціальних послуг особі, сім’ї здійснюється працівниками відповідних структурних підрозділів терцентру. Працівники забезпечують надання соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів соціальної послуги.

         Тривалість, місце та періодичність, умови та обсяг надання соціальних послуг особі, сім’ї в територіальному центрі здійснюється при визначенні індивідуальних потреб та складанні індивідуального плану, що сприяють найкращим інтересам громадян.

         2.Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними підрозділами надання соціальних послуг особам і сім’ям з дітьми, які потрапили в складні життєві обставини комплексу соціальних послуг відповідно до їх потреб та до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з метою мінімізації або подолання таких обставин:

         -особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ;

          -особам, які перебувають  у  складних  життєвих  обставинах  у зв'язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що   шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), малозабезпеченістю;

            -учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують надання соціальних послуг, відповідно чинного законодавства, що визначає потребу у соціальних послугах;

           -сім’ям, дітям та молоді у тому числі особам, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі, торгівлі людьми та ін. та перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, відповідно чинного законодавства, що визначає потребу у соціальних послугах;

         -бездомним особам у віці від 18 років, які працюють або мають інше постійне легальне джерело доходу, недостатнє для оренди (наймання) купівлі житла;

          -особам, які не мають медичних протипоказань та проживають на території  України на законних підставах, у тому числі бездомні особи з дітьми, переселенці;

         -особам з частковою, або повною втратою рухової активності; пам'яті;

         -особам з невиліковними хворобами, хворобами що потребують тривалого лікування (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення групи інвалідності, але не більше як чотири місяці);

         -особам з психічними та поведінковими розладами;

         -дітям з інвалідністю;

         -особам, які знаходяться на обліку в Володимир-Волинському МРВ з питань пробації.

         3. Для отримання соціальних послуг особа, або її законний представник, подають структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого проживання/перебування заяву у письмовій формі про надання соціальних послуг.

За результатами оцінювання потреб особи/сім’ї, яка належить до вразливих категорій населення або перебуває під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, соціальним фахівцем із соціальної роботи складається відповідний акт, який протягом п’яти робочих днів з дати отримання заяви, звернення, повідомлення про надання соціальних послуг у порядку, встановленому Мінсоцполітики, із залученням у разі потреби психолога, медичного працівника, педагогічного працівника закладу та/або установи освіти, реабілітолога та інших фахівців надсилається до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення для прийняття рішення про надання соціальних послуг.

         Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається  невідкладно та протягом однієї доби забезпечується надання соціальних послуг. Відповідно до потреб особи проводиться термінове втручання в кризову ситуацію з метою негайного усунення або мінімізації наслідків такої ситуації, надання допомоги та підтримки, зокрема шляхом забезпечення психологічної підтримки та консультування (в тому числі телефоном), виїзду мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик бригади швидкої допомоги для надання невідкладної медичної допомоги, працівника уповноваженого підрозділу органу Національної поліції тощо).

4.Після надходження рішення про надання соціальних послуг (путівки для надання соціальної послуги стаціонарного догляду) разом з копією медичного висновку, територіальний центр протягом строку визначеного в державних стандартах соціальних послуг, визначає ступінь індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, встановлює групу рухової активності, визначає зміст соціальних послуг, уточнює обсяг, складає індивідуальний план, видає наказ про взяття на обслуговування та укладає з отримувачем соціальної послуги договір про надання таких послуг.

         Продовження строку дії договору про надання соціальних послуг здійснюється за результатами оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах.

         Оцінювання потреб особи/сім'ї у соціальних послугах здійснюється не менше як за 30 календарних днів, до закінчення строку дії договору, якщо інше не передбачено таким договором.

         Надання структурними підрозділами територіального центру внутрішньо-переміщеним особам соціальних послуг здійснюється невідкладно. Особова справа формується на підставі документа, що посвідчує особу та довідки про взяття на облік внутрішньо-переміщеної особи.

          5. У разі потреби та за згодою осіб, сімей, які потрапили в складні життєві обставини, з метою визначення додаткової потреби у натуральній чи грошовій  допомозі проводиться позачергове оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг. Для  цього  утворюється комісія, до складу якої входить не менш як три особи  (завідувач, (фахівець із соціальної роботи/ фахівець із соціальної допомоги вдома) відділення, соціальний працівник та  соціальний робітник).

У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти рішення про необхідність його здійснення (їх надання), таке рішення може прийняти опікун чи піклувальник, законний представник такої особи.

         Форми бланків документів затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.    

6. Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг:

1) за рахунок бюджетних коштів:

а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу, сімям патронатних виховалетів, дітям, визначеним пунктом 5 частини шостої статті 13 Закону України " Про соціальні послуги", - всі соціальні послуги;

іншим категоріям осіб - соціальні послуги з інформування, консультування, надання притулку, представництва інтересів, а також соціальні послуги, що надаються екстрено (кризово);

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у п.1 цієї частини середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

2) з  установленням диференційованої плати в порядку визначеному Кабінетом Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3) за рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні послуги:

а) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

б) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.

         7. Засновники, мають право приймати рішення про надання за рахунок бюджетних коштів інших соціальних послуг іншим категоріям осіб, ніж передбачені частиною другою статті 28 Закону України "Про соціальні послуги". Для цього засновники приймають рішення (розпорядження) про перелік послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів, та/або звільнення окремих категорій осіб від плати за надання соціальних послуг.

У разі відсутності офіційних даних про дохід особи/сім'ї, комісія засновника може приймати рішення про взяття на обслуговування та звільнення отримувача соціальних послуг від плати за соціальні послуги, що надаються територіальним центром, на період до подання ним повного пакету документів, але не більше як на чотири місяці.

         8. На кожну особу, яку обслуговує територіальний центр,  ведеться особова справа, з дотриманням вимог законів України "Про захист персональних даних" і "Про інформацію". Формування,  облік  та  зберігання  особової справи  здійснюється  у  відділенні,  яке  обслуговує  громадянина
постійно.

Оформлення документів для надання соціальних послуг проводиться відповідно до затверджених Мінсоцполітики форм обліку роботи з особами/сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах.

         Якщо надійшло рішення про надання особі двох або більше соціальних послуг, ведеться одна особова справа.

          9. Працівники територіального центру, які здійснюють надання соціальних послуг, зобов'язані сумлінно ставитися до виконання своїх обов'язків, поважати гідність осіб, не допускати негуманних і дискримінаційних дій щодо  осіб,  яких  вони  обслуговують, зберігати в таємниці інформацію, отриману під час виконання своїх службових обов'язків, а також інформацію, що може бути використана проти  отримувачів соціальних послуг.

10. Підставами для припинення надання соціальних послуг є:

         -поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;

         -направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного проживання;

         -поліпшення матеріально-побутових умов;

         -грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах до соціальних робітників та інших працівників територіального центру;

         -порушення громадського порядку (сварки, бійки тощо);

         -систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного сп'яніння;

         -виявлення  в отримувача медичних протипоказань для надання соціальних послуг територіальним центром;

         -надання отримувачеві соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством порядку;

         -надання отримувачем соціальних послуг іншій особі та отримання ним щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

         -відмови отримувача або його законного представника від отримання соціальних послуг;

         -несвоєчасне внесення плати за отримані послуги протягом одного місяця після пред’явлення суб’єктом рахунка (в разі надання соціальних послуг за плату);

         -смерті отримувача (на підставі доповідної записки соціального робітника та копії свідоцтва про смерть);

         -укладення нового договору про надання соціальних послуг;

         -наявність в отримувача договору довічного утримання (догляду);

-відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини;

-закінчення строку дії договору про надання соціальних послуг (крім випадків продовження строку дії договору за результатами повторного оцінювання потреб);

-відмова особи/сім’ї від отримання послуг (крім випадків соціального супроводу сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах, і сімей, у яких порушуються права дитини) та дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

-зміна місця проживання/перебування отримувача соціальних послуг, що унеможливлює надання соціальних послуг;

-невиконання без поважних причин отримувачем соціальних послуг вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

-виявлення/встановлення недостовірності поданих отримувачем соціальних послуг інформації/документів під час звернення за наданням соціальних послуг, що унеможливлює подальше їх надання;

-дострокове розірвання договору про надання соціальних послуг за ініціативою отримувача соціальних послуг;

-ліквідація (припинення діяльності) надавача або припинення ним надання відповідних соціальних послуг.

         Медичними протипоказаннями для надання соціальних послуг осіб є наявність у них інфекційних захворювань, залежності від психоактивних речовин, алкоголю, психічних захворювань, що потребують перебування на спеціальному диспансерному обліку.

         У разі виявлення у громадянина зазначених протипоказань працівники  територіального центру зобов'язані надати йому інформацію про можливі шляхи отримання необхідного йому надання соціальних послуг в інших установах.

Надання соціальних послуг не може бути припинено у разі наявної загрози життю чи здоров’ю особи, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або жорстокого поводження з дітьми.

У разі неможливості надання сім’ї/особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, відповідної соціальної послуги територіальний центр сприяє у наданні таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги іншими закладами, установами та організаціями (різних форм власності та господарювання).

         У разі відмови у наданні соціальних послуг особа, сім’я інформується про відмову письмово протягом 5 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо можливих шляхів вирішення її проблемних питань.   Надання соціальних послуг у територіальному центрі припиняється за письмовим повідомленням особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах або її законних представників.

Про припинення надання соціальних послуг особи видається наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази даних територіального центру і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі із зазначенням дати за підписом завідувача відділення, яке обслуговувало особу.                          Повідомлення про припинення надання соціальних послуг особи/сім'ї територіальним  центром надсилається до структурних підрозділів з питань соціального захисту населення засновників.

         11. Соціальні послуги стаціонарного догляду, догляду вдома, надаються за плату особам з інвалідністю, особам похилого віку, хворим в разі:

         -надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд за такою особою з інвалідністю, особою похилого віку в установленому законодавством порядку;

         -надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

         -укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку, хворим договорів відчуження нерухомого майна (довічного утримання (догляду), спадкового договору, у якому передбачено надання соціальних послуг.

         Територіальний центр має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання допомоги громадянам та поліпшення матеріально-технічної бази.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Громадська оцінка робіт, що надійшли на конкурс з визначення кращого логотипу Устилузької громади

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь